Sünne  meelespea ja igati huvitavat lugemist.Seitsmes tšakra

 

 

VÄRV: violetne, ka valge ja kullavärvi

SÜMBOL: tuhandeõieline lootus.

PÕHIOLEMUS: puhas olemus

KEHAOSAD: suuraju

NÄÄRMED: käbinääre ( epifüüs)

 

Kroonchakra on inimese kõrgeima täiuse asukoht. Mõnede traditsiooniliste käsit­lus­te järgi kujutletakse seda hõljumas inimese pea kohal. See helgib kõikides vikerkaare värvides, kuid valitsev toon on siiski violetne. Kõrgeimas chakras ühinevad allpool ole­va­te energiate keskused.. kroonchakra on kõikide muude chakraenergiate ilmnemise alli­kas ja lähtepunkt. Selle abil liitub inimene jumaliku olemasoluga, millele ei ole välist avaldumisvormi kuid, mis ometi sisaldab endas nähtamatuna kõiki vorme ja omadusi.

Kroonchakra on koht, kus inimene tunneb oma olemust kodus olevat. Sealt algas tema teekond ellu ja sinna tuleb ta elu lõpuks tagasi. Selle kaudu tunnetab ta kõike Jumalasse puutuvat ja saavutab ühtsuse jumaliku algallikaga, kust ta ka ise on alguse saanud. Inimese energiaväli on sulanud seal ühte maailmakõiksuse energiaväljaga.

Tee kõrgeima chakra avanemiseni on märgitud violetse kiirgusega. Violetne on me­ditatsiooni ja andumuse värv. Kuue allpool oleva energiakeskuse aktiivsemaks muut­mist võib igaüks ise mõjutada, kuid seitsmenda chakra puhul on võimalik vaid end avada ja muutuda jumalike jõudude kanaliks.

Kui seitsmes chakra avaneb, siis hajuvad ka muid chakraid tõkestavad ummis­tu­sed ja nende energiad hakkavad võnkuma kõige kõrgemal sagedusel. Igast chakrast saab oma tasandi jumaliku olemuse peegeldus ja nad suudavad kasutada oma paremaid oma­dusi.

Kui kroonchakra on täielikult ärganud, siis on täidetud selle ülesanne, kosmilise energia vastuvõtmine ja see hakkab ise energiat kiirgama. Sel juhul tekib pea kohale puh­tast valgusest “õiekroon”

Harmooniline tegevus

 Seitsmendas chakras ei ole  ummistusi – see võib olla üksnes rohkem või vähem avanenud.

Kui kroonchakra hakkab avanema, tunneb inimene enamasti, et pinge sisemise ole­mise ja välise käitumise vahel on kadunud. Teadvus on siis täiesti rahulik ja avar­du­nud. Selles rahus tunneb ta oma tegelikku olemust puhta eksistentsina, milles on olemas kõik oluline.

Mida rohkem kroonchakra avaneb, seda rohkem tuleb niisuguseid hetki ette ja inimene tunnetab neid üha selgemini, kuni neist saab püsiv tõelisus. Kui olemus on küps, võib lõplik valgustumine juhtuda järsku ja taandarengut enam ei ole. Tundub, nagu oleks ärgatud pikast unest ja nagu oleks alles nüüd võimalik tõeliselt elada. Sellise seisundi poole liikudes on inimesest saanud otsekui tühi nõu, mis ühtäkki ääreni  täitub jumaliku olemasoluga. Nüüd teab ta, et see on tema tegelik olemus, ainus püsiv tegelikkus. Indivi­duaalsest minast on saaanud universaalne mina. Tegutsedes teostab ta jumalikku eesmär­ki ja valgus, mida ta seejuures kiirgab, avab südamed kõigil, kes on valmis vastu võtma jumalikku kohalolekut. Kui tahetakse midagi teada, siis pruugib vaid pöörata sellelel tähelepanu ja tahtmine saab teoks.

Neil aastatel, mil inimene on oma arenguspiraali järgi eriti aldis vastu võtma kroonchakra energiat, võimaldavad mediteerimise ja Jumaliku andumuse kaudu tekkinud tundmused tal paremini, kui kunagi enne näha oma jumalikku päritolu ja tunda enese ainukordsust. Seda võimalust tuleb ära kasutada ja keskenduda endisest rohkem oma sisemaailmale.

Seitsmenda chakra suletus.

Nagu oleme eelmiste chakrate käsitlemise juures märganud, võib juba kuue esi­mese chakra avanemine ja harmooniliseks muutmine anda inimesele suure teadmise, kogemuse ja võimete täiustamise. Kuid ometi avaldub see täiustumine kroonchakra avatuseta veel pingena, mis tähendab, et hirmud ei ole veel kadunud. Nende hirmude tõttu on chakrates ummistusi ja piiranguid, mis ei lase kõiki võimalusi ära kasutada. üksikute chakrate energiad ei võngu veel täielikus kooskõlas Looja eesmärkidega ega toimi omavahel harmooniliselt.

Kui inimene kroonchakra avanemise suhtes vastuvõtlikumatel eluperioodidel ei ava­ne vaimsetele tõdedele, võib tal ette tulla ebakindlust ja eesmärgitust. Niisuguseid mär­­­ke peaks arvesse võtma ja rohkem tegelema oma seesmise olemusega. Neil eluperioo­didel võib inimene saada teadlikuks, et on varem elanud üsna mõtetut elu. Ka surmahirm ei ole sellistel puhkudel haruldane. Neist närivatest tundmustest üritatakse mõnikord va­ba­neda, muutudes liiga toimekaks või võttes endale järjest rohkem uusi ja raskemaid üle­sandeid, et tõestada oma vajlikkust. Tihti võib niisugusel eluetapil vallanduda mingi hai­gus, mis sunnib tempot maha võtma. Kui neid märke eiratakse, siis takerdutakse oma elu­ga tõenäoliselt välistesse seiskadesse ja individuaalse mina piirangutesse.

SEITSMENDA CHAKRA PUHASTAMINE JA AKTIVISEERIMINE

Looduse tunnetamine

Kõige paremini aitab kroonchakra avanemiselele kaasa looduse avarus ja ääretus ning taeva lähedus, eriti kõrgel mäetipus kogetud tundmused, mis aitavad igasugustes elujuhtumites selgusele jõuda.

Värviteraapia

Kroonchakrat avavad ja laiendavad violetne ja valge. Violetne värv muudab vai­mu ja hinge ja avab need spirituaalsetele mõõdetele, kaotades piirid ja andes inimesele kosmilise ühtekuuluvuse tunde.

Välge värv sisaldab kõiki spektrivärve. See ühendab elamise eri tasandid kõrgemaks tervikuks ning avab hinge jumalikule valgusele, mõistmisele ja arenemisele.

Vääriskiviteraapia

AMETÜST  toimekuse punane tuli ning vastuvõtlikkuse, vaikuse ja kosmose sinine valgus ühinevad ametüstis uueks jõuks. See kiirgab rahu, mis hajutab hirme ja disharmooniat, vahetab usku ja maailmakõiksuse jõududele andumust, ühendab vaimu lõpmatusega, edendab mediteerimist ja innustumist.

MÄEKRISTALL juhib inimest suurema terviklikkuseni, et ta  ühendaks elu kireva mitmekesisuse harmooniliselt iseendaga. Mäekristall aitab hingel ühineda maailmakõiksusega, hajutab ummistusi ja tõkkeid, pakub kaitset ja uut energiat.

(Kolmas silm 8 1997 lühendatult)

Kroonchakra (7. chakra) seob inimest tema vaimsusega ja tegeleb kogu tema olemise – füüsilise, emotsionaalse, mentaalse ja vaimse – ühendamisega. Kui see keskus on kinni, pole inimesel arvatavast kogemuslikku seost enda vaimsusega. Tal pole siis kosmilist tunnetust ja ta ei saa aru neist, kes räägivad hingelise arengu kogemustest. Kui see keskus on avatud, kogeb inimene arvatavasti sageli oma vaimsust väga isiklikul  kujul, mis on talle ainuomane. See vaimsus pole dogmadega defineeritud ja seda pole kerge sõnastada. See on pigem olemise olek, olendi seisund, kes on ilmaliku maailma tegelikkusest lõpmatusse välja jõudnud. See väljub füüsilise maailma piirest ja tekitab inimeses terviklikkuse, rahu ja usalduse tunde, mis annab talle võime tunda elu eesmärki.

 

Kirjanduses on kroonchakra kohta väga napilt informatsiooni. Selle teadvustasand on valgustumine. Inimesed, kes niisuguse seisundi on saavutanud, ei pea sellest tingimata kõnelema. Algupäraselt on valgustumise all mõeldud siiski tajumisseisundit, milles inimene on kõigest ahvatlevast täiesti vaba. Aeg ja koht kaotavad tähenduse ning inimene on täiuslikult õnnelik ja vaba.

Normaalsel inimesel tähendab avatud kroonchakra seda, et tal on selge pilt oma ülesannetest siin maailmas ja ta suudab kuulata oma sisemist häält, saamaks juhatust intuitsiooni või unenägude kaudu ja mõistmaks üllatavate juhtumuste tähendust oma elus.

S. Norkola “Sinagi võid ravida”

 

Kuues tšakra

 

 

DiscussAJNA-CHAKRA

VÄRV: indigosinine, ka kollane ja violetne.

AISTING: kõik aistingud, ka meeleväline taju.

PÕHIOLEMUS: olemasolu mõistmine

KEHAOSAD: nägu, silmad, kõrvad, ninaõõned, väikeaju, kesknärvisüsteem

NÄÄRMED: ajuripats ( hüpofüüs)

Kuuenda chakra kaudu toimub olemise teadlik tunnetamine. See on kõrgema vaimu, mõistusliku analüüsi, mälu ja tahtmise asukoht. Kuuenda chakra värv on ere indigosinine, kuid võib märgata ka kollaseid ja violetseid toone. Ratsionaalne mõtlemine tekitab kollast kiirgust, puhas tumesinine aga viitab intuitsioonile ja terviklikule mõtlemisele, kuna meelteväline tunnetus paistab violetne.

Igale elusündmusele eelnevad mõtted ja kujutlused. Need võivad saada toitu nii teadvustamata emotsionaalsetest mudelitest kui ka inimese enda tegelikkuse mõistmisest. Kolmanda silma kaudu on inimene mõttejõul nähtustega ühenduses.

Kõik loomistasandid, alates puhtast olemasolust kuni tiheda mateeriani, on inimeses olemas. Neid esindavad chakrate erinevad võnkumistasandid. Sel moel teostub loomine inimeses endis ja inimese kaudu.

Et kolmas silm on kõikide teadvustamiste asupaik, on inimestel võime sünnitada nähtusi, alates materialiseetuisest ja lõpetades mateeria hajumisega. Tal on võimalik luua füüsilisel tasandil uusi realiteete ja kaotada vanu.

Harmooniline tegevus

Tänapäeval on vähe neid inimesi, kelle kolmas silm on täielikult avatud ,sest selle avanemine edeneb alati käsikäes teadlikkuse arenemisega. Siiski  võib kuues chakra toimida varem käsitletud chakratest harmoonilisemalt isegi juhul, kui see pole täielikult avanenud. Niisugune võime avaldub erksa mõistmise ja vaimse võimekusena. Eheda nägemuse abil sooritatud teaduslik uurimus ja sügavate filosoofiliste tõdede mõistmine võivad samuti anda märku osaliselt avatud ja harmooniliselt toimivast kolmandast silmast.

Harmooniliselt toimiva kolmanda silmaga isikutel on tõenäoliselt ka hästi are­ne­nud visualiseerimisvõime ja seoste intuitiivse tunnetamise oskus. Vaim on keskendunud ja samal ajal avatud müstilistele tõdedele. Inimene mõistab üha selgemalt, et asjade välis­kuju on vaid sümbol, mille kaudu väljendub materiaalsel tasandil vaimne põhimõte. Mõt­teid juhivad aatelisus ja kujutluspildid. Mõnikord märkab inimene ,et tema mõtted ja ku­jut­lused lähevad isegi täide.

Mida avatumaks saab kolmas silm, seda enam põhinevad inimese mõtted tegelik­kuse sügavamal mõistmisel. Üha suuremal hulgal inimestel on hakanud arenema kuuenda chakra erisugused võimed, nagu näiteks teatud eksistentsitasandi selgeltnä­ge­mine või aju­tine teiste dimensioonide nägemine, kas siis mediteerimise või une ajal. Mis ootab ini­mest, kelle kuues chakra on hästi arenenud?  Ennekõike tunnetab ta maailma täiesti uuel viisil ja teda ennastki üllatavad tema ratsionaalse mõtlemise piirid. Mõtlemine on kolme­mõõt­meline ning ta võtab spontaanselt vastu kogu informatsiooni, mis lähtub mitme­su­gus­test looduse tasanditelt.

Materiaalne maailm muutub läbipaistvaks. Meelteväline tunnetus on nii selge, et on võimalik otseselt aistida väliste vormide taustajõudusid. Inimene suudab teadlikult juhtida neid energiaid ja moodustada neist omaenda eksisteerimisvorme. Siiski tuleks järgida mõningaid reegleid, et säiliks loomulik kord.

Inimese ees avaneb tee tegelikkuse peenematele tasanditele. Ta märkab, et looduse materiaalse vormi ja puhta olemise vahel on määratu hulk maailmu, kus elavad üpris mitmekesissed olevused. Tema sisemise silma ees etendatakse üha uusi ja uusi loomisnäitemänge ning neil tegelikkuse vormidel ja tasanditel pole lõppu.

Ebaharmooniline tegevus

Ebaharmooniline tegevuse kõige selgem tagajärg on ülim mõistlikkus. Sel puhul loodab inimene üksnes oma mõistusele ja ratsionaalsusele ning katsub kõike seletada selle abil. Talle näib, et tähtsad on ainult ratsionalse mõtlemise vahendatud tõed.

Sel inimesel on kahtlemata terav mõistus ja hea analüüsivõime, kuid tal ei ole terviku nägemise oskust ega võimet seostada asju laias kosmilises plaanis.

Tihtipeale kiitlevad seesugused inimesed oma mõistusega. Nende meelest on tähtis üksnes see, mida saab käsitleda mõistusele  toetudes ja uurida või tõestada teaduslike meetoditega. Vaimne teadmine jäetakse kõrvale kui ebateadlik ja ebareaalne.

Kuuenda chakra ebaharmoonilisest tegevusest annab märku ka see, et inimene püüab oma võimu näidata või vajadusi rahuldada teistele oma arvamust peale surudes. Sel juhul on tihti häiritud ka päikesepõimiku chakra ning südame- ja kroonchakra on nõrgalt arenenud. Kui kolmas silm on ummistuste kiuste peaaegu avanenud, võivad teiste inimeste alistamise katsed isegi õnnestuda, kuid need pole kooskõlas elu loomuliku kulgemisega. Selle tagajärg on eraldatusetunne ning soovitud püsivat vabadust ei saavutata.

Puudulik tegevus

Kui energia kulg kuuendas chakras on märgatavalt takistatud, siis on inimese meelest ainult väline ja nähtav maailm tõeline. Tema elu juhivad materiaalsed soovid, kehalised vajadused ja ühekülgsed tunded. Kõik vaimne tundub väsitav ja tühine. Ta hülgab vaimsed tõed, sest need näivad talle üksnes mõttekujutlusel põhinevate rumalate unistustena, millel pole mingit sidet tegelikkusega. Mõtlemine jääb enamasti üldkehtivate arvamuste tasandile.

Olukordades, mis nõuavad inimeselt palju pingutust, kaotab ta tihti kannatuse. Võimalik on, et tema mälu halveneb. Nägemishäired, mis üldiselt kulgevad käsikäes kuuenda chakra puuduliku tegevusega, annavad märku, et pilk tuleks pöörata pigem oma sisemusse, et õppida tundma ka nähtava pealiskihi all olevaid teispoolsusi.

 

KUUENDA CHAKRA PUHASTAMISE JA AKTIVISEERIMISE VÕTTED

Looduse tunnetamine

Kolmandat silma on võimalik stimuleerida, vaadates sügavsinist tähtedega pikitud öötaevast. See võimaldab tunnetada enda ees avaneva looduse piiritust ja sügavat ning mõõtmatuse paljusid avaldumisvorme. Niisugune vaatepilt annab teada ka erilistest jõududest ja seadustest, mis juhivad taevakehi ja nende kosmilist tantsu ääretus maailmaruumis ning mõjutavad maapealse elu välist olemust.

 

 

Värviteraapia

Kuuendat chakrat avab ja kirgastab läbipaistev indigosinine. See annab meeltele sisemise rahu, selgust ja sügavust, tugevdab ja parandab nende tegevust ja avab need, mõistmaks peenemaid tasandeid.

Vääriskiviteraapia

LASURIIT. Selle sügavsinises värvis on kuldseid jälgi, mistõttu see meenutab tähist öötaevas. Lasuriit annab hingele maailmakõiksuses turvalisustunde ja avab inimese igavesele elule kõiksuses. Kivi juhib vaimu sissepoole, tugevdab selle jõudu ja aitab mõista kõrgemaid seoseid. Lasuriit arendab intuitsiooni ja sisemist nägemisvõimet ning aitab inimesel märgata oma peidetud võimeid ja taustjõudusid. Peale selle vahendab see imede ja maailmakõiksuse sügavat rõõmu.

INDIGOSININE SAFIIR. Läbipaistev safiir avab hinge maailmakõiksuse informatsioonile ja igavesele tõele. Selle võnkumised mõjuvad hingele ja vaimule puhastavalt ja uuendavalt. Safiir moodustab silla lõpliku ja lõpmatu vahele, toob teadvusse jumaliku armastuse ja mõistmise voo ning juhib otsivat vaimu spiritualistlikul teel.

 

Viies tšakra

Vishudda – chakra

 

ASUKOHT:  kaelaõõnsuse ja kõrisõlme vahel. Saab alguse kuklalülist ja avaneb ettepoole.

VÄRV: erksinine, ka hõbedavärvi ja rohekassinine

ELEMENT: eeter

AISTING: kuulmine

SÜMBOL: kuueteistkümneleheline lootos

PÕHIOLEMUS: olemasolu vastastikkus.

KEHAOSAD:  kaela, kukla ja lõualuu piirkond, kõrvad, hääleorganid, hingetoru, bronhid, kopsude ülaosa, söögitoru, käsivarred.

NÄÄRMED: kilpnääre

 

Kaelachakras asub inimese eneseväljendumisvõime, kommunikatsiooni ja inspiratsiooni keskus. Viies chakra loob tähtsa sideme, mis ühendab alumisi chakraid pea energiakeskustega. See toimib sillana meie mõtete ja tunnete, ideede ja reaktsioonide vahel. Ühtlasi vahendab see kõkide chakrate olemust välismaailmale. Kaelachakra kaudu väljendatakse kõike, mis on inimese sees: naeru, nuttu, armastust ja rõõmu, kartust ja raevu, mõtteid ja soove, ideid, arusaamisi ja aistinguid sisemisest maailmast. See chakra on igal tasandil kulgeva informatsiooni edasitoimetaja.

Kaelachakra arenedes saab inimene üha teadlikumaks oma mentaalsest kehast ja suudab eristada selle tegevust emotsionaalse, eeterliku ja füüsilise keha tegevusest. See tähendab, et tunded ja füüsilised aistingud ei kammitse enam mõtteid ja saab võimalikuks objektiivne mõistmine.

Viienda chakra aisting on kuulmine. Kõrvad on valmis vastu võtma looduse kuuldavaid ja varjatud hääli, samuti on võimalik saada ühendust oma vaimuga ja võtta vastu selle innustust. Nii areneb välja usaldus omaenda kõrgema teejuhi vastu, inimene saab teadlikuks oma tõelisest eluülesandest – oma drahmast.

Harmooniline tegevus

Kui kaelachakra on täiesti avatud, siis väljendab inimene oma tundeid, mõtteid ja sisemisi arusaamu avameelselt ja kartuseta. Samuti suudab ta väljendada nii oma nõrku kui ka tugevaid külgi. Siirus enda ja teiste suhtes väljendub ausa käitumisena.

Inimesel on võime end kogu oma olemusega loovalt väljendada. Vajaduse korral oskab ta ka vait olla, sest suudab teisi kuulata südame ja sisemise arusaamisega. Kui tekivad raskused ja tagasilöögid, suudab inimene ometi jääda enesele truuks ja oskab vajaduse korral ka “ei” öelda. Ta ei lase end segada ja mõjutada teiste inimeste arvamusel, vaid säilitab sõltuvuse j avabaduse ning saab oma asjadega hakkama. Eelarvamuste vabadus ja sisemine avarus teevad inimese vastuvõtlikkuks peenainelise maailma tõelisusele. Sealt vahendab sisemine hääl teadmisi, mis aitavad püsida õigel teel, ja seda juhatust võib tingimuseta usaldada.

Inimene mõistab, et looduses on igal asjal oma sõnum. Ta on otsesidemes muude olelusvormidega ning jagab niiviisi saadud teadmisi ka teistele, kartmata, et teda hukka mõistetakse. Kõik kasutavad loovad väljendusvahendid vahendavad tarkust ja tõde.

Ebaharmooniline tegevus

Kui kaelachakra energiavool on ummistunud, siis on häiritud pea ja keha teineteisemõistmine. See võib väljenduda kahel viisil: kas inimesel on raske mõista oma tundeid ja seetõttu väljendab ta neid mõtlematult või on ta mõistlikult ja ratsionaalselt kapseldunud. Ta eitab õigustatud elunõudmisi ja tundemaailma arukust ja kiidab heaks ainult neid tundeid, mis on läbinud enesekriitika filtri ega lähe vastamisi lähedaste inimeste arvamusega. Teadvustamata süütunne ja hirmud takistavad inimest nägemast iseennast sellisena, nagu ta tegelikult on. Tal pole võimalik oma mõtteid tundmusi ning vajadusi vabalt väljendada. Pigem püüab ta neid lämmatada rohkete sõnade ja liigutustega, mille taha peidab oma tegelikku olemust.

Suletud chakra puhul on jutt tahumatu või asjalik ja toon jahe. Võimalik on kogelemine. Inimene räägib suhteliselt valjusti ja sõnadel ei ole sügavamat tähendust.

Peale selle ei taha inimene end nõrgana näidata, vaid soovib iga hinna eest jätta endast pildi kui tugevast isiksusest.

Viies chakra ei toimi harmooniliselt ka neil inimestel, kes kasutavad oma sõnu ja muid väljendusvahendeid teistega manipuleerimiseks, samuti neil, kes püüavad katkematu sõnedevooluga endale tähelepanu tõmmata.

Üldjoontes ei suuda isikud, kelle kaelachakra energiavoog on ummistunud, saada ühendust olemise peenaineliste mõõtmetega, sest nad pole avameelsed, neil puudub sisemine avarus ja sõltumatus, mis võimaldavad nendes dimensioonides liikuda.

Võib küll olla, et inimesel on sügavam sisemine mõistmine, kuid kartes teiste kriitikat või üksijäämist, ei söenda ta täisväärtuslikult elada ja end väljendada. Et sisemine maailm otsib väljapääsu, võib ta spontaalselt kirjutada end muul looval viisil, kuid näitab loodut teistele vastumeelselt.

Vaimsed energiad võivad jääda peatuma ka peas. Sel juhul jõuab nende energiate mõju vaevaliselt tunneteni ja alumiste chakrate energiad ei anna ülemistele keskustele piisavalt jõudu,et olemist hingestada.

Häiritud tegevus

Viienda chakra puuduliku tegevuse korral on inimesel raske tundeid väljendada. Ta hoiab end tagasi, on arg, vaikne ja endassetõmbunud või räägib ainult välise maailma tähtsusetutest asjadest.

Kui niisugune inimene peab väljendama oma tundeid ja mõtteid, siis tuleb tal otsekui klimp kurku ja ta tundub ahistatuna. Kogelemine on puuduliku tegevuse kor­ral veelgi levinum kui ebaharmoonilise tegevuse puhul. Teiste inimeste selts­konnas tuntakse end sel juhul ebakindlana ja kardetakse kriitikat. Seepärast toimitakse paljus­ki teiste mõjul, teadmata, mida ise tahetaske. Inimesel pole sidet oma hingega ja ta ei mõista ega usu oma intuitiivseid võimeid.

Kui viies chakra elu jooksul ei arene, muutub inimene tuimaks. Endale seatud raamid, milles ta elab ja mille piires end väljendab, on väga ahtad, sest tõeline tundub üksnes väline maailm.

Chakra aktiviseerimise võtted

Looduse tunnetamine

Pilvitu taeva ere läbipaistev sinine otsib vastukaja kaelachakrast. Selle täielik vastuvõtmine õnnestub paremini, kui heita looduses lõdvestunult pikali ja avada oma olemus mõõtmatule taevakaarele. Siis tunneb inimene, kuidas vaim avaneb ja selgineb ning kaelachakras ja selle kiirgusalas olev kitsus ja jäikus kaovad. Kasvab sisemine valmidus võtta vastu “taevaseid sõnumeid”

Sinise taeva peegeldus selges vees mõjub samuti tundeid laiendavalt ja vabastavalt. Lainete vaikne kohin liigutab peidetud tunnete ja aistingute sõnumi teadvusse. Kui lastakse taeva ja vee võnkumisenergial täielikult endasse tungida, siis ühinevad vaim ja tunded teineteist täiendavaks jõuks.

Värviteraapia

Kaelachakra värv on ere kirgas sisnine. See annab rahu ja avarust ning avab vaimse innukuse.

Vääriskiviteraapia

AKVAMARIIN akvamariini sinine värv on otsekui meri, milles peegeldub pilvitu taevas. See aitab hingel toimida vaimu piiritu avaruse peeglina, võimaldab hoida sidet sisemise minaga ning toob hinge salajastesse soppidese valgust ja selgust. Selle võnkumised annavad hingele puhtust, vabadust jaa varust, nii et hing avardub nägemusliku selguse ja intuitiivse arusaamiseni. Akvamariin aitab lisaks seda teadmisi vabalt ja loovalt väljendada. Selle vääriskivi mõjul võib hingest saada omakasupüüdmatu armastuse ja parandava jõu kanal.

TÜRKIIS

Türkiis, mille ühendavad taevasina ja maa rohelus, liidab ühte vaimu kõrged ideaalid ja meie planeedi algse elustava jõu. See aitab väljendada vaimseid mõtteid ja tundmusi ja luua sidet maapealse eluga. Ühtlasi tõmbab see enda poole positiivset energiat ning kaitseb keha ja hinge negatiivsete mõjude eest.

KALTSEDON

Sinivalge kaltsedon mõjub positiivselt kilpnäärmele. Sel on meeli rahustav mõju ning see vähendab ärritust ja ülitundlikkust. Kaltsedoni rahustava toime tõttu avaneb uks sisemusse. Peale selle arendab kaltsedon kõne- ja kirjutamisoskust, mis on eneseväljendamise vahendid.

 

Neljas tšakra.

 

ANAHATA- CHAKRA, SÜDAMEKESKUS.

 

ASUKOHT: südame kõrgusel rinna keskosas, avaneb ettepoole

VÄRV: roheline, ka helepunane ja kollane

ELEMENT: Õhk

AISTING: puudutus

SÜMBOL: kaheteistkümneleheline lootus.

PÕHIOLEMUS: ohvrimeelsus

KEHAOSAD: rindkere ja rinnaõõs, süda, selja ülalosa, kopsude alumine osa, vereringesüsteem, nahk

NÄÄRMED: harknääre. Harknääre reguleerib kasvu, juhib lümfisüsteemi, ergutab ja tugevdab immuunsüsteemi.

 

Südamechakra moodustab chakrasüsteemi keskme. Selles ühinevad kolm allpool asuvat füüsilis-emotsionaalset ja kolm kõrgemal asuvat spirituaalset keskust. Sümboliks on kuusnurkne täht, mis väljendab piltlikult seda, et kolme kõrgemal ja kolme madalamal oleva chakra energiad voolavad sellesse. Anahata tähendab südame elujõulisust, millegi poole liikumist, puudutust ja puudutuste talumist ja soovi teisi puudutada. See annab võime sisse elada ja kaasa tunda, kohaneda ja ühineda. Selle keskuse kaudu märkame ka looduse ilu ning muusika, kujutava kunsti ja luule harmooniat.

Südamechakra ülesanne on ühendada armastuse kaudu. Igasugust hella puudutust, ühinemist, harmooniat ja armastust vajavat tundmust väljendatakse südamechakra kaudu – ka siis, kui need tunded ilmnevad “nõiutud kujul”, näiteks kurbuse, valu, lahkumineku või armastuse kaotamise korral.

Puhas ja täielikult avatud südamechakra on siira ja tingimusteta armastuse keskus. Selline armastus eksisteerib üksnes loomuomaselt, seda pole võimalik omandada või kaotada. Et südamechakra on ühenduses ülemiste keskustega, muutub selle armastus jumalikuks bhaktiks, mis võimaldab märgata jumala kohaolekut elusas looduses ja seotust maailmakõiksuse sügavaima olemusega.

Südamechakra näol on meie käsutuses võimalus muuta ja parandada nii iseennast kui ka teisi inimesi. Armastus iseenda vastu, südamepõhjast tulev ning kogu olemusega väljendatud tunnustus ja heakskiit võivad inimest oluliselt paremaks muuta. Selline muutus teeb ta suuteliseks armastama teisi. Ühtlasi on see kaastunde, mõistmise ja sügavama elurõõmu eeldus.

Südamechakra on keskus, mille jõud kiirgab väljaspoole eriti tugevasti. Avatud südamechakra tervendab ja muudab teisi inimesi spontaanselt. ( teadlik tervendamine kuulub otsmikuchakra mõjupiirkonda).

Südamechakra helendab rohelise, helepunase ja vahel ka kuldsena. Roheline on ravitsemise, harmoonia ja sümpaatia värv.

Südamechakrat kutsutakse sageli hingeväravaks, sest lisaks asjaolule, et see on sügavaim ja siiraim armastuse asupaik, võimaldab see saada sidet hinge universal­seima osa – jumaliku sädemega. Südamechakral on ühtlasi tähelepanuväärne funkt­sioon reguleerida peenemaid aistinguid siis, kui on avatud otsmikuchakra ehk kolmas silm. Inimene peab olema väga andunud, et ta suudaks vastu võtta informatsiooni loo­duse sügavaimast olemusest. Kui areneb südamechakra, siis arenevad ka ots­mi­ku­chak­ra kõrgeimad võimed, seepärast eelistavad paljud Ida ja Lääne spiritualistlikud koolkonnad avada südamechakra.

Harmooniline tegevus.

Kui südamechakra on täiesti avatud ja toimib teistega harmoonilises koostöös, siis saab inimesest jumaliku armastuse kanal. Tema südameenergiad suudavad muuta maailma, ühendada ja tervendada  teisi ning lepitada neid. Inimesest kiirgab loomulik­ku soojust, südamlikkust ja lõbusust, mis avab lähedal olijate südamed, äratab usal­dust ja pakub rõõmu. Tema kaastundmus ja abivalmidus on iseenesestmõistetavad.

Harmoonilise tegevuse korral ei ole sisemist segadust ega vastuolusid, kahtlusi ega ebakindlust. Inimene armastab armastussoovi ja andmisrõõmu ajel ega soovi selle eest midagi vastu. Ta tunneb end kõikjal turvalisena. Kõike teeb ta kogu südamest.

Südametarkuse abil jälgitakse maailma ja omaenese elusündmusi täiesti uut moodi. Südames olev armastus toetab spontaanselt kõiki pürgimisi, mis võimaldavad austada Jumala ja tema loodu vastu. Näib, nagu elaks kogu maailm inimese südames. Elu ei tundu talle enam kõrvalise asjana, vaid osana temast endast.

Tõelise elamise tunne on nii valdav, et alles selle kaudu avaneb elu tegelik olemus – see on jumaliku armastuse ja õndsuse lakkamatu väljendus.

Ebaharmooniline tegevus.

Südamechakra ebaharmooniline tegevus võib ilmneda mitut moodi. Näiteks võib inimesel küll olla andmise ja teiste aitamise soov, kuid ta ei ole valmis lähedasi inimesi siiralt armastama. Salamisi, võib-olla isegi endale seda tunnistamata soovib ta jagatud armastuse eest tunnustust ja on nördinud, kui tema vaeva piisavalt ei hinnata.

Võib juhtuda, et inimene tunneb end piisavalt tugevana jagamaks oma jõudu teistele, kuid ei suuda end avada nende armastuse vastuvõtmiseks. Hellus ja õrnus tekitavad temas imestust ja ta sisendab endale, et ei vajagi armastust. See annab mär­ku sisemisest kalestumisest: inimene on tõmbunud kaitseseisundisse, et mitte haiget saada.

Häiritud tegevus.

Südamechakra häiritud tegevus teeb inimese kergesti haavatavaks ning sõl­tu­vaks teiste armastusest ja kiindumusest. Kui ta tunneb end tõrjutuna, on ta sügavalt solvunud – eriti siis, kui on proovinud kordki olla avatud, kuid seda pole mõistetud. Siis tõmbub ta tagasi oma kesta, on kurb ja masenduses. Ta soovib küll jagada armastust, kuid ei oska tõrjutuks osutumise kartuses leida õiget viisi ning muutub veelgi suletumaks.

Võib-olla proovib ta armastuse puudumist korvata ülevoolava sõbralikkuse ja tähelepanelikkusega, mis on paraku ebaisikuline ega aita tegelikult teistega sidet leida. Kui keegi püüab leida teed tema südamesse, tõmbub ta endasse, et mitte haiget saada.

Kui südamechakra on täiesti suletud, väljendub see külmuse, hoolimatuse ja isegi südametusena. Et sel puhul oleks üldse võimalik midagi tunda läheb vaja tugevaid välisärritajaid. Inimene on tasakaalutu ja kannatab masenduse all

 

NELJANDA CHAKRA AKTIVISEEMISE VÕTTED

Looduse tunnetamine

Rahulik jalutuskäik puutumatus looduses keset rohelust harmoniseerib süda­me­chakra kaudu kogu olemust. Iga lill vahendab armastuse sõnumit ja puhast rõõmu ning paneb need ka inimese südames õitsema. Eriti hästi sobivad südamechakra energia ergutamiseks ja parandamiseks helepunased lilled.

Ergav õrnade pilvedega taevas ülendab ja avardab südant, kui lasta sel maalilisel ilul endale mõjuda.

Värvusteraapia

ROHELINE. Meie planeedi metsade ja niitude värv aitab tunda harmooniat ja kaastunnet. See häälestab inimese leplikkusele, paneb teda tundma sümpaatiat ja annab talle rahu. See mõjub kehale, vaimule ja hingele uuendavalt ning annab uut energiat.

HELEPUNANE. Helepunased hellad ja õrnad varjundid kaotavad südamest pingeid. See äraab armastust, lisab tundlikkust, tekitab lapselikku rõõmu ja ergutab ühtlasi loovust.

Vääriskiviteraapia

Roosa kvarts roosa kvartsi õrn kiirgus äratab leebust, hellust ja armastust. See kaitseb hinge armastuse võnkumisega, mis ravib hoolimatusest, toorusest ja ettevaatamatusest löödud haavu, nii et hing avaneb armastust andma ja vastu võtma.

Roosa kvarts õpetab ka endaga rahul olema ja iseennast armastama. See avab südame vastu võtma inimeses endas, teistes ja kõiges elavas olevaid armastuse ja helluse avalduisvorme. Rooda kvarts muudab meid vastuvõtlikuks muusikale, luulele, maalikunstile ning elavdab kujutlusvõimet ja eneseväljendusoskust.

Jadeiit. Selle õrn rohline valgus annab rahu, harmooniat, südametarkust, õiglust ja vähenõudlikkust. Jadeiit rahustab südant, aitab näha ja kogeda looduse ilu ning paneb hindama kõike Jumala loodut. See aitab rahutuse ja äravuse korral ning annab hea une ja kosutava puhkuse.

Smaragd. See on armastuse kivi – tugevab ja süvendab armastust igal tasandil. Smaragd kiirgab rahu ja harmooniat ning loob ühtekuuluvust looduse jõududega. See aitab inimesel saata endast välja kiirgavat valgust ja näitab kätte piirkonnad, mis seda valgust veel välja ei saada. Smaragd toob kõiksusest maa peale parandavat energiat, mis uuendab, noorendab, värskendab ja rahustab.

 

 

Kolmas tšakra.

 

Manipura –chakra, solar plexus või nabakeskus.

 

ASUKOHT  umbes neli sentimeetrit nabast kõrgemal

VÄRV   kollasest kuldkollaseni

ELEMENT  tuli

AISTING  nägemine

SÜMBOL  kümneleheline lootus

PÕHIOLEMUS olemise kujunemine

KEHAOSAD  selja alaosa, kõhuöös, seedekulg, magu, maks, põrn, sapipõis,vegetatiivne närvisüsteem

NÄÄRMED  kõhunääre, maks

 

Solar plexuse chakra kujutab endas inimese jõu keskust ja Päikest. Selle abiga võetakse päikeselt energiat, mis toidab eeterlikku keha ja hoiab nii korras ka füüsilist keha ja annab sellele vitaalsust. Kolmanda chakra abiga on võimalik olla aktiivsetes suhetes looduse ja teiste inimestega. Sellest piirkonnast voolab välja emotsionaalne energia. Nimetatud keskus juhib meie sümpaatiaid ja antipaatiaid, samuti võimet sõlmida pikaajalisi suhteid. see on energiakeskus, mille abil isik leiab oma ühiskondliku positsiooni. Sellest chakrast tulenevad jõud, tegutsemistahe, võimujanu ja võime ühiskonnas kohaneda.

Kolmas chakra on otseses seoses tunnete asukohaga astraalkehas, seda nimetatakse soovi- ja tahtmisechakrast. Kolmandas energiakeskuses “sulatatakse” alumite chakrate vitaalseid instinkte, soove ja tundmusi. Nii on neil võimalik muutuda kõrgemaks ja ühineda kõrgemate chakrate energiatega. Kokku loovad need energiad meie teadliku vormi.

Kui suhtuda oma tundmustesse, soovidesse ja elukogemustesse osavõtlikult ning ühendada need omavahel mõislikult, siis kolmas chakra lõdvestub ja avaneb. Sisemine valgus läheb suuremaks ning elu ja kogu maailm tunduvad helged.

Üldine meeleolu oleneb väga palju sellest, kui palju inimene laseb enda sisse valgust. Kui kolmas chakra on avatud, tuntakse end rõõmsa ja sisemiselt täiuslikuna. Kui kolmas chakra on ummistunud ja häiritud ollakse seevastu närviline ja sünge. Inimeses oleva valguse hulgast oleneb, kui selgesti ja missuguses meeleolus vaatab ta ümbritsevat.

Üheks saamise ja tervenemise protsessi edenedes muutub kolmandas chakras olev intellektuaalne mõistmise kollane valgus tarkuse ja täitumuse kuldseks valguseks.

Harmooniline tegevus.

Kui kolmas chakra on avatud ja toimib kooskõlastatult, tunneb inimene rahu ning nende sisemine maailm on harmooniline. Ta lepib iseenda kui tervikuga ning oskab austada ka teiste tundeid ja mitmesuguseid iseloomujooni. Inimesel on sel puhul loomulik võime heaks kiita kõik tunded, soovid ja elukogemused ning mõista nende tähendust oma arengus. Ta oskab näha kõike õiges valguses ja ühendada kogetu oma isiksuega nii, et see juhib teda terviklikkuse poole.

Ebaharmooniline tegevus

Kui kolmandas chakra tegevus on ühepoolne või puudulik, soovib inimene mõjutada kõike võimalikku, kontrollida nii sisemist kui välist maailma, kasutada võimu ja vallutada. Kui samas ahistavad teda sisemine rahutus ja rahulolematus. Tõenäoliselt on talle lapsepõlves osaks saanud liiga vähe tunnustust. Seepärast ei ole temas arenenud õiget eneseväärtuse tunnet ning seepärast otsib ta nüüd väljastpoolt seda tugevust ja rahuldust, mis seesmiselt puudu on.

 

Häiritud tegevus

Kui kolmas chakra toimib puudulikult, tunneb inimene end sageli masendatult ja nukrana. Kõikide soovide täitumise teel näib olevat tõkkeid.

Isiksuse vaba arenemist on tõenäoliselt juba lapsepõlves väga tugevasti piiratud. Et ta kartis kaotada vanemate või kasvatajate poolehoidu, lämmatas ta peaaegu kõik loomulikud tunded ja hoidis kõike, mida ei mõistnud endas. Niiviisi tekkisid emotsionaalsed jääkained. Ka täiskasvanuna püüab ta saavutada tunnustust, kohandades ta teiste järgi, sest on harjunud tõrjuma oma elutähtsaid soove ja tundmusi – neid mitte väärtustama. Sattudes raskesse olukorda, tekivad tal kõhuhäired ja ta hakkab nii tugevasti närveerima, et tegevus muutub ebavlevaks ja sihituks.

Kõige meelsamini soovib inimene sel puhul uutest ülessannetest kõrvale hoida. Ainult kolmanda chakra tulijõud võib aurustada emotsionaalsed jääkained, nii et tahtmised ja teod muutuvad jälle tugevaks ja spontaanseks.

KOLMANDA CHAKRA PUHASTAMISE JA AKTIVISEERIMISE VÕTTED

Looduse tunnetamine

Kolmanda chakra valgusele, soojusele ja jõule vastab kuldne päikesevalgus. Kui avada end teadlikult selle mõjule, siis ärkavad ka inimeses niisugused omadused. Päikese käes küpsenud rapsi või viljapõllu vaatamine vahendab täitumise kogemust. Inimene otsekui tunneks päikese soojust ja valgust iseendas peegeldumas.

Värviteraapia

Ere päikesekollane värv aktiviseerib ja tugevdab närvisüsteemi ja mõtlemist ning parandab nende sidet välise maailmaga. See värv töötab sisemise väsimustunde vastu ning teeb rõõmsaks ja muretuks. Kui inimene on liiga passiivne või unelev, aitab erkkollane tal jälle aktiivselt ellu lülituda. Peale selle tõhustab see nii füüsilist kui ka vaimset seedimist.

Kuldkollane toon mõjutab selgitavalt ja rahustavalt hingehädade ja haiguste korral, tugevdab vaimu ja laseb õppida kogemustest.

Vääriskiviteraapia

Tiigrisilm kirgastab nii välist kui sisemist nägemist, teravdab tähelepanuvõimet, aitab näha oma vigu ja tegutseda mõistlikult.

Merevaik loob soojusst ja usaldust. Merevaigu päikseline jõud juhib suurema rõõmu ja kirkama valguse poole. See süvendab mõistmist ja näitab, kuidas end elu jooksul teostada. Merevaigu mõjul oskab inimene igas oluorras vaistlikult õigesti talitada. Merevaik puhastab ja valgustab ka kehalisel tasandil, tasakaalustab seedimist ja hormonaalset tegevust ning puhastab ja tugevdab maksa.

Looduslik topaas  kuldkollasest looduslikust topaasist voolab inimesse eriti palju jõudu ja soojendavat päikesevalgust. See lisab teadlikkust, tähelepanu ja selgust, rõõmu ja elevust, võtab ära väsimuse ja sünged mõtted ning aitab hirmude ja masenduse korral.

Tsitriin see kiirgab heaolu, soojust, elavust, turvalisust ja usaldust. Kivi aitab mõista elus kogetut ja ühendada õpitut oma isikuga ning võimaldab teha igapäevaelus intuitiivselt õigeid otsuseid. Kehalisel tasandil kiirendab tsitriin mürgiste ainete kehast eemaldumist, aitab seedimisvaevuste ja suhkruhaiguse korral, elavdab vereringet ja närvisüsteemi tegevust.

 

Teine tšakra.

 

TEINE CHAKRA

Svadshisatana, sakraalchakra

 

ASUKOHT: suguelunditest ülevalpool; on ühenduses ristluudega ja avaneb ettepoole.

VÄRV: oranz

ELEMENT: vesi

SÜMBOL: maitse

PÕHIOLEMUS:olemise viljakas kestmine

KEHAOSAD: vaagen, suguelundid, neerud, kusepõis, kõik vedelikud nagu veri lümf, seedefermendid, sperma

NÄÄRMED: sugunäärmed, munasarjad, eesnääre, munandid. Sugunäärmed reguleerivad mehe ja naise soolisi funktsioone ja naise menstruaaltsüklit.

 

Harmooniline tegevus: elu ja tunnete kulg annab tunnistust, et sakraalchakra on avatud ja toimib harmooniliselt. Sel puhul on inimene avali ja teisega loomulikes suhetes - eriti vastassugupoole esindajatega. Seksuaalsuhe armastatud inimesega võimaldab ühineda mehe ja naise loomisenergial. Selle abil on võimalik tunnetada kokkukuuluvust kogu ümbritseva loodusega ja kasvada sisemise terviklikkuseni.

Inimesel on tunne nagu voolaks läbi tema eluvoog. See tähendab, et tal on võimalik saada osa loomise sügavast rõõmust ning elu pakub üha uusi rõõme ja üllatusi. Tunded on ehedad ja tegevus loominguline ning see mõjub viljastavalt nii tema enda kui ka teiste inimeste elule.

Ebaharmooniline tegevus:sakraalchakra puuduliku tegevuse põhjus peitub üldjoontes murdeeas. Ärkavad seksuaalsed jõud põhjustavad ebakindlust, sest vanemad ja kasvatajad suudavad harva käituda selle energia suhtes õigesti. Inimestel on tihti juba varases lapsepõlves puudus hellusest ja kehalisest lähedusest. Tulemuseks võib olla seksuaalne tõrjutus ja eemalehoidmine, mille puhul kaob loova energia väljendamise oskus ja see energia tuleb esile sobimatul viisil. Kõige sagedamini ilmneb see rohkete fantaasiate või tõrjutud tungidena, mis mõnikord siiski end välja murravad. Teine mõju võib olla see, et inimene kasutab oma seksuaalsust nagu narkootikumi. Ka sel puhul ei märgata loomise tõelisi võimalusi ja need satuvad väärale teele. Mõlemal juhul tuntakse vastassugupoole ees ebakindlust ja pinget. Meelelised tulemused on suhteliselt tugevad ja seksuaalsete vajaduste rahuldamine seatakse tihti esiplaanile.  Ainus elueesmärk võib olla rahuldust pakkuva seksuaalsuhte leidmine. Inimesel jääb tihti märkamata, et rahuldamatuse põhjus peitub temas endas. Kui siirus ja vahenditus seksuaalenergia tõttu kaovad, kaotab inimene võime olla avatud looduse peamise energia vastuvõtuks. Te ei ole enam vastuvõtlik yini ja yangi  jõudude mängule ega suuda lapsikult ja siiralt tajuda elu imesid.

            TEISE CHAKRA PUHASTAMISE JA AKTIVISEERIMISE VÕTTED.

Looduse tunnetamine  

Kuuvalguse nautimine ning selge veekogu vaatamine ja puudutamine elavdab teise chakra tegevust. Kuu, eriti täiskuu, stimuleerib tundeid ja teeb vastuvõtlikuks kujutlustes ja unenägudes tekkivate hingesõnumite suhtes. Selge veekogu vaatamine, selles kümblemine ja selgest allikast ammutatud veesõõm aitavad puhastada hinge ning vabaneda tundeummistustest ja –tõketest, nii et elu saab jälle vabalt voolata.

Kui vaadata kuud vee läheduses, siis on teisele chakrale avaldatav mõju veelgi tugevam.

Värviteraapia

Teist chakrat aktiviseerib ereoranz. Oranz annab elavdavat ja uuendavat energiat ning vabastab inimese kivinenud emotsioonidest. See suurendab eneseväärikust ja äratab meeleliste naudingute tundmise. Ayurvedas on oranzi nimetatud vee sisemiseks värviks.

Vääriskiviteraapia

Karneool  ühendab inimest maa ilu ja selle loova jõuga, aitab elada hetkes ja parandab keskendumisvõimet. Lisaks paneb see inimese jälle imetlema loomise ilmet; elu hakkab temas uuesti voolama ning loov väljendusoskus hakkab taas arenema.

Kuukivi  avab sisemiste tunnete rikkuse, äratab inimese tundliku, vastuvõtliku ja unenäotaolise poole, aitab tal sellega leppida ja seob selle isiksusega. Kuukivi aitab lahti saada hirmudest ja mõjub tundeid tasakaalustavalt. Kehalisel tasandil puhastab kuukivi ummistunud lümfisooni ja hoolitseb eriti naise hormoonitalituse eest.

 

 

Esimene tšakra.

 

Muladhara chakra, kutsutakse ja juur chakra,

põhichakra või istmikuchakra

Asukoht: lülisamba sabaluu piirkonnas

Värv:aktiivne esimene chakra hõõgub tulipunaselt

Element :  maa

Sümbol : neljaleheline lootus

Põhiolemus:  olemise kehaline tahe

Kehaosad :  kõik tugev, nagu selgroog, luud, hambad ja küüned, pärak, jämesool, eesnääre, veri ja rakkude moodustumine.

Näärmed: neerupealsed.

Harmooniline tegevus: kui juurchakra on avatud ja toimib harmooniliselt, siis on võimalik kogeda sügavat isiklikku sidet maa ja loodusega. See annab värsket elujõudu, võimaldab tunda enda ja kõige elava tõelist olemust, rahulolu ja tasakaalu ning olla sisemiselt tugev.

Sel puhul on inimesel tunne, et ta on osaline elu loomulikus ringkäigus, rahus ja kõigis tegemistes ning surma ja uuestisünni vaheldumises. Inimene töötab kooskõlas maa loovate jõududega ja loodusega. Maa tundub turvaline paik, kust on võimalik saada kõike, mida eluks tarvis läheb

Kui juurchakra toimib ühekülgselt või puudulikult , siis keerlevad inimese mõtted ja teod esmajoones materiaalse omandi ja turvalisuse ümber. Kui niisugune inimene soovib midagi kätte saada, siis on tema eesmärk üksnes nautida, mõtlemata seejuures tagajärgedele. Samas on tal raske siiralt anda ja võtta. Inimene kipub olema umbusklik ja kinnine ja ülemäära suure kehakaaluga.

Kui Juurchakra on täielikult või osaliselt ummistunud, siis on füüsiline seisund väga ebakindel ja nii kehaline kui vaimne vastupanuvõime napib. Paljud argielu asjad teevad nukraks ja ebakindlustunne on igapäevane nähtus. Inimesel võib tekkida tunne, et maa jalge all on ebakindel ja talle näib, otsekui ripuks ta õhus või nagu poleks teda üldse olemas. Raske on täita neid nõudmisi, mis iga päev ette tulevad, sest vajalike asjade kordasaamiseks on vähe jõudu. Seetõttu tundub sageli pigem raske koorem kui õnn.

Esimese chakra puhastamise ja aktiviseerimise võtted

Looduse tunnetamine

Veripunaselt tõusva ja loojuva päikese ning hõõguva koidu ja ehapuna jälgimine elavdab ja harmoniseerib juurchakrat ning avab selle mõjupiirkonnas olevaid kinnipigistatuid kohti.

Et saada esimese chakra kaudu ühendust meie planeedi rahustava ja edasiviiva jõuga, tuleb sisse võtta maapinnal lootuse või poollootuse asend ja hingata teadlikult sisse maa lõhna. Kui samal ajal jälgida mainitud loodusnähtusi, mõjub see juurchakrale tervikuna kõige paremini.

Värviteraapia

            Esimese chakra aktiviseerub eresa hõõguva punase kujul. Punane värv soojendab ning annab juurde vitaalsust, elujõudu ja julgust.

 


Vääriskiviteraapia

Ahhaat.  Annab julgust, tugevust ja rahu, aitab lahti saada negatiivsetest tunnetest ja kaitseb sisemist olemust. Selle mõjul hakkab inimene hindama oma keha ja see mõjub positiivselt suguorganitele. Kristalsed ahhaadikillud annavad naiseihus kasvavale uuele inimesele nii kehalist kui ka vaimset turvalisust ja kaitset. See sisendab usku ja kergendab sünnitust.

Verekivi.  Ka  hemaiidina tuntud verekivi annab jõudu ja teeb tugevamaks. See mõjub kehale toetavalt, paneb liikuma peidetud jõud, aitab ebakindluse korral ja kiirendab paranemist. Lisaks ergutab see vere ja uute rakkude loomist.

Verijaspis. Rohekaspunane  verijaspis võimaldab astuda ühendusse ürgjõuga. See õpetab olema vähenõudlik ja omakasupüüdmatu, tugevdab verd, annab vitaalsust ja püsivust, tugevust ja kannatlikkust. Kivi puhastab organismi ja loob elu loomulikuks jätkumiseks turvalisustunde, millest saab ammutada jõudu ja rahu.

Granaat. Granaat lisab veetlust, tugevdab tahet, sisendab enesekindlust ja teeb edukamaks. Kivi avab silmad nägemaks palju rohkem kui tavaliselt ja annab koguni selgeltnägemise võimet. See ergutab seksuaalsust ja aitab sel muutuda edasiviivaks jõuks. Füüsilistel tasandil aitab granaat suguelundite haiguste korral ja ergutab vereringet

 

 

 

Esimest chakrat korrastavad mõtted

  

Kuulub Maa stiihia juurde. Jooga autoriteedid väidavad, et kes on sisenenud sellesse chakrasse omandab võime levitatsiooniks ja ei karda füüsilist surma. Ta omandab võime kontrollida hingamist, mõistust. Ta tajub tulevikku, olevikku ja minevikku ja naudib loomulikku õnnistuse seisundit.

Esimene chakra vastutab füüsilise energia kavaliteedi ja elutahte üle. Inimene kellel see chakra funktsioneerib normaalselt, tunneb endas jõudu ja võimet elada. Ta on lihtsalt endas kindel füüsilises reaalsuses. Tal on alati tunne, et ta on siin ja praegu. Inimesed, kes on sellise inimese kõrval tunnetavad, et ta laeb neid oma energiaga.

Kui see chakra on tugevalt blokeeritud, ei tekita see inimene tugeva isiksuse tunnet. Ta nagu pole siin ja praegu. Ta väldib füüsilist aktiivsust, on  morn ja võib omada haiglaslikku väljanägemist. Ta võib palju haige olla. Neerude haigused  ja kõikvõimalikud  sabakondi traumad näitavad, et inimene ei võta oma füüsilist keha  ja  elu füüsilises maailmas vastu. Armastus oma keha ja elu vastu saab alguse just selles chakras.

Kui see chakra hakkab avanema, siis inimene tunnetab sabajuure piirkonnas lihaste pinge vabanemist.

Edaspidi vaatleme piiranguid, mis te olete enda peale võtnud ja uusi mõtteid, mis aitavad teil välja tulla nendest piirangutest. See kõik pole muidugi lõplik ja te võite väljamõelda isiklikke piiranguid ja sellest väljatuleku võimalusi. Mõtlemine nendel teemadel ja nendest sõpradega rääkimine aitab keskusel blokkidest vabaneda. Kui te leiate õige vastuse oma küsimustele, siis teie kehasse tekib konkreetne kergenduse ja lahenduse tunne, mis annab teile teada, et te olete õigel teel

Piiravad veendumused

1. Mulle ei meeldi füüsiline aktiivsus

     Teen kõike viimast jõudu kokku võttes

Mul ei ole jõudu midagi teha

                 Ma olen laisk

                 Ma  olen takistatud

2.      Ma ei ole energiline inimene

Ma ei ole tugev

Ma ei seisa kindlalt jalgadel

Ma kardan kõrgust

Ma ei ole nagu kohal

Ma tunnen ennast elus ebakindlalt

Ma ei tunne ennast kindlalt elus

Ma ei ole endaga tasakaalus

3.      Ma tunnen pidevalt end süüdi

 Minus on palju süütunnet.

Mul  on palju mälestusi tekitatud valust

Selles elus on raske ja ebameeldiv elada

Ma olen õnnetu

4.       Ma kardan surma

Ma kardan kõike

Ma olen rahutu inimene

Mida teha? Joosta või jääda, tegutseda või oodata?

 

5.      Ma kaotan pidevalt

Ma olen kaotanud, milleks elada

Ma ei jää selles maailmas elama

Mul võib ebaõnnestuda

Mul on raske oma jõudu kasutada 

Inimesed ei tunnusta ja ei hinda seda, mida ma teen

6.      Ma ei armasta kriitikat

 

Uued mõtted

           

1.        Elu selles maailmas on liikumine. Minu füüsiline keha on loodud  tegut­semise  jaoks.  Tegutsemine võimaldab mul elu nautida. Ma luban eluenergiatel voolata loomulikult ja vabalt. Iga minu tegevus on täiuslik antud ajahetkel

2.        Minu rakkudes, minu kehas sisaldub kogu vajalik informatsioon, kuidas elada ja ellujääda füüsilises maailmas.     MA TEAN , mida on vaja teha. Ma luban sellel teadmisel välja tulla. Ma võtan antud füüsilist elu kui loomulikku oma lõputu elu osa.

3.        Kõiges mis minuga juhtub on positiivne külg. Ma leian selle positiivse külje. Ma häälestan ennast sellele positiivsele, võtan reaalsuse optimistlikult vastu.

4.        Kõik asjad siin maailmas sünnivad ja surevad. Elu eksisteerib tänu sellele, et on olemas surm. Elu on kõiges. Ma olen väsinud kartmisest. Minu otsustused praegusel momendil on õiged. Ma omandan kogemusi minu juhtunust ja liigun edasi.

5.        Kogemus, sealhulgas negatiivne, annab mulle võimaluse kasvada ja areneda, karastades hinge. Kuni ma olen elus, ma loon, pannes oma tegemistesse armastuse ja hinge.

6.        Ma armastan kriitikat, sealhulgas isiklikku, ma võtan selle vastu, kuid ma ei seo ennast selle külge. Ma lõdvestun. Kriitika võimaldab mul mõtelda, milliseid hinge külgi ma pean endas arendama. Ma võtan ennast vastu igasugusena.

 

      

 

 

Esimene chakra ja kehad

 

 

DiscussInimese kehad on üksteisega seotud erinevate kanalte kaudu, millest peamised on chkakrad. Chakrad on mõeldud erineva informatiivse energeetilise voo vahendamiseks läbi inimese : egregorist välisesse maailma ja tagasi. Iga chakra laseb endast läbi väga laia spektrite energiavoogu, nii kõrgeid kui ka madalaid energiaid. Chakrad läbivad kõiki kehasid, kuid säilitavad spetsiifilise vibratsiooni.

Muladhara ehk elu ja surma chakra; omab ellujäämise paatost. Ta avaneb tugevalt ja transleerib tugevat energeetilist voogu situatsioonides, mis ähvardavad inimese elu. Inimeses  vahel ärkavad vanad instinktid, mis pärinevad loomsest maailmast ( “kirgastu­mine). Muladhara on pidevalt lahti näiteks raskel mägimatkal osalejail, kus toidu hankimine ja minimaalsete elutingimuste tagamine tuleb raskelt. Muladhara rõõm on tööga teenitud lõunasöök, rahulik öö peale rasket päeva, raskustega teenitud raha, mis on hädavajalik minimaalseteks vajadusteks.

ATMAKEHA juhib kõige üldisemaid religiooseid ja maailmavaatelisi hoiakuid. Ta reageerib Jumala (Jeesuse) nime vibratsioonidele või lühikestele Usu sümbolitele( Pole Jumalat peale Allahi ja Muhhamed on tema prohvet või ateistlik variant Kommunism on kõigi rahvaste helge tulevik ). Atmekeha erineb teistest kehadest selle poolest, et tema saab energia vahetult egregorist ja siin on vajalikud niiöelda vaimsed otsingud. Otsitakse egregori, mis oleks võimeline andma energiat, mille vibratsioon on atmakehaga sarnane. Atmakeha energeetika nõrkust ei ravi füüsiliste harjutustega ega konstruktiivse tegevusega iseenesest, siin on vaja kõrget ideaali.

Atmaenergiad võivad olla väga erinevad:

Atmakeha muladhara: Jumal kui maailma looja ja purustaja. Siin  asub ka inimkonna  teenimise päästmise ja ellujäämise idee ( kristlus, rohelised ). Atmaline muladhara on aktiivne õige religioose paastu ajal, avaneb palve ajal mis eelneb söögile. See on ilmselt kõige iidsem võimalus lülituda atmakeha -Jumaliku energeetika külge – oma Jumala söömise meetod. Selle chakra kaudu toimub oma kodumaaga suhtlemine, kodumaa, mis annab elu ja kui vaja võtab tagasi. Samuti religioosne fanatism äärmuslikes vormides.

BUDDHIKEHA

  Kui atmakeha võib nimetada religiooseks, siis budhikeha võib nimetada peenkarmiliseks.

Buddhikehas peegelduvad peamised saatuse jooned ja elu peamised süzeed, kuid nad ei ole veel ilmnenud sündmusena. See toimub alles kausaalses kehas, kui ta saatus muutub konkreetseteks sündmusteks. Buddhikehas on need peamised tõekspidamised, mis juhivad peamisi elulisi süzeesid, siin asub ka üldine eluline filosoofia, maailmavaade ja maailmataju viisid.

Buddhikeha areng, see on inimese töö iseendaga praktilise psühholoogia, filosoofia ja religiooni mõttes. Eluliste hoiakute  ja ümbritseva maailma nägemise muutumine. See on teatud iseloomujoonte väljatöötamine. Vastavate alateadvuse programmide transformatsioon.jne.

Kuid kõigel on piirid. Kõige parem on buddhikeha muuta atmakeha kaudu, kelle energeetika omab kvaliteetselt teist iseloomu. Seal kus eneseanalüüs ja psühhoanalüüs lähevad ummikusse, on vaja leida uusi vaimseid kanaleid või muuta elu ideaale.

Atmakeha spetsialist on näiteks vaimulik või prohvet, budhikeha spetsialist on psühholoog või tark, kausaalse keha spetsialist on ennustaja või praktiline nõuandja.

Aktiivne budhikeha muladhara annab sisemist orientatsiooni ellujäämise probleemidele. isegi kui inimesel on kõik korras, hakkab ta  mõtlema võimalikele ähvardavatele  surmaohtudele. Ta huvitub kriminaalkroonikast ajalehtedes ja sõjast,  ükskõik kus sõjakolle ka ei asuks.  Teda huvitab ka polaaruurijate ellujäämine, üleujutused ja meresügavustesse laskumine. Kõik need huvitavad teda just ellujäämise aspektist.

Seda inimest võivad erutada näljaprobleemid arengumaades,abi raskesti­haige­tele ja surijatele haiglates – kuid ainult nii kaua kuni ellujäämise küsimus pole selge, kui kriis on möödas nii kohe huvi langeb.

See kõik on ainult huvi, tegemiseks on vaja kausaalset keha. Iga inimene, kes on sattunud ellujäämise piiri peale äratab temas ääretut huvi, samuti ka arusaamist ja kaastunnet.

Peamine väärtus inimeste silmis, kellel budhiaalne muladhara on ülekaalus, on elu ja see mis hoiab ära selle hukkumise

 

KAUSAALNE KEHA

Sisaldab endas informatsiooni maisest karmast s.o. konkreetsetest sündmustest inimese sisemises ja välimises elus. Sündmused on seda eredamad, mida suurema tähtsusega nad inimese jaoks on ja mida tugevamalt on nad seotud mineviku ja tulevikuga.

Kausaalse keha nõrkus väljendub selles , et inimese elus toimub vähe sündmusi ja need, mis juhtuvad on igavad ja vähehuvitavad st. nad on madala energeetikaga. See võib olla tingitud ka kausaalse keha madalast kultuurist. Oskamatusest näha ja vastu võtta väliseid ja sisemisi sündmusi.

Mis on sündmus peab iga inimene ise vastama. Sündmuse all mõeldakse igat olukorda välises ja sisemises maailmas, mida on võimalik eristada teistest või eksitentsist üldse.

Kausaalse keha kultuur või kausaalses voos kultuurne käitumine koosneb kahes momendist. See on oskus kausaalset voogu juhtida, st. kujundada sündmusi ja teiseks oskus tähelepanelikult lugeda sündmuste voogu. 

Mida kõrgem on inimese teenimise aste, seda laiem on vastuvõtt ja rikkam sündmuste voog, mis tuleb läbi tema. Kausaalse keha kultuur on vajalik igale inimesele.Tihti on inimese tähelepanu olulisem kui inimese teod.

 

Kausaalne muladhara

Annab inimese, kelle elu on pidevalt seotud olukordadega, mis on inimese jaoks kriitilised ( või teiste olendite jaoks )kaskadöör, kiirabi töötaja, vetelpäästja, mäesuusainstruktor, võidusõitja, lendur-katsetaja, ohutustehnika -  insener või zooloog, kes on pühendanud oma elu kaduvate loomade kaitsele. Need inimesed hoolitsevad raskestihaigete ja surijate eest, töötavad matusebüroos ja surnuaias, samtui osalevad igatliiki heategevusüritustel, mis on pühendatud näljahädas, külmas, epideemiates vaevlejatele.

Inimene võib töötada ka tavalises kohas, kuid temaga lihtsalt juhtuvad kogu aeg igatlaadi olukorrad, mis ähvardavad elu, olgu haigused, õnnetusjuhumid või enesetapukatsed. Madalal astel selline inimene on pidevalt lähikondlase ärevuse allikas.

 

MENTAALNE KEHA

On ratsionaalse mõtlemise instrument. Teadvus ei ole mõistus. Teadvus registreerib need või teised informatiivsed-energeetilised vood, mõistus interpreteerib neid s.o. tõlgib kas ühte või teise sümbolistlikkusse keelde. Mõistus  loob teatud mentaalseid mudeleid. Igal inimesel on iseendast mentaalne mudel, kasutades üldlevinud inimese mentaalset mudelit.

Mentaalne muladhara

Olles aktiivne, annab inimese, kelle mõtted tulevad tagasi ellujäämise ja surmaga seotd seisundite juurde. Neile meeldib rääkida surmajuhtumitest, ohutuse meetmetest, riskantsetest asjadest ja elukutsest. Pole oluline nendes osalemine ja samuti ei elata neid läbi. Kuid see inimene püüdleb nende teemade poole, tihti ta ise ka ei saa aru, miks see nii on. See inimene võib olla ajakirjanik, kes on spetsialiseerunud kriminaalasjadele.  Surija abistamise mõtet on kergem läbi elada emotsioonina, kui teha mingit tegu, mis kergendab abivajaja elu.

 
ASTRAALNE KEHA

Tänasel mentaalsel ajastul valitseb emotsionaalne nälg ja rahuldamatus. Me tunneme vähe, kuid arutleme palju oma tunnete üle, vahel vastandades mõtteid tunnetele. Astraalse  keha aktiivsed chakrad näitavad seda, mis inimest erutab ja millise taandiga  emotsioone on inimene võimeline kogema.

 

Astraalne muladhara

Olles aktiivne annab inimese, keda väga erutavad sündmused ja olukorrad ellujäämise piiril.  Kui kõik on enam vähem korras, siis inimesel on igav ja ta tavaliselt loob kohe olukorra, kus tekib pinge. Talle pidevalt tundub, et tema elu on pidevalt ohus ja ta elab seda läbi. Sellised inimesed käivad autorallidel lootuses, et auto läheb katki, vaatavad action- ja õudus filme jne. Kõrgemal tasemel inimene võib siiralt läbi elada teiste muret, mis on seotud neegrite ellujäämisega Aafrikas,  kuid tuttavate ja sugulaste ebameeldivused teda ei eruta, nende suhtes on ta lihtsalt ükskõikne. Niisiis, kui ta ei loo kunstlikke ohtlikke ja fataalseid situatsioone, siis on ta lihtsalt ükskõikne ja tundetu. Kui chakra on aktiivne kuid mitte harmooniline siis on võimalikud kõikvõimalikud irratsionaalsed hirmud.

EETERKEHA

Kujutab endast peamist energeetilist karkassi füüsilisele kehale. Tavaliselt eelneb füüsilisele haigusele häired eeterkehas, mis hiljem materialiseeruvad inimese organismis. Eeter keha saab oma energia peamiselt kolmest allikast : astraalsest kehast, füüsilisest kehast ja ümbritsevast keskkonnast. Oma eeterkeha seisundit tunnetab inimene kui elutahet, energilisust, reipust, toonust, immuunsust. Astraalse keha mõju eeterkehale on ammu märgatud : see on meie tuju mõju toonusele. Füüsilise keha mõju on samuti märgatud. See on füüsiliste harjutuste ja söögiseedimisest tulenev energia.  Märgiks, et eeterkeha on valmis füüsilisest kehast energiat vastu võtma , on isu. Ilma isuta söömine ei varusta eeterkeha energiaga. Nälja tunne on eeterkeha nõudmine : anna energiat.

Eeterkeha aktiivsed chkrad määravad millised energiaid on inimesele vaja,et toita oma elu ja millistes tingimustes tema toonus on kõrge.

Eeterkeha muladhara

Annab inimese, keda rahuldab lihtne toit ja lihtsad elamistingimused. Teda on sagedamini näha matkal telgis magamas, kui hotellis luksnumbris. Hotellis tunneb ta ennast väga ebamugavalt. See chakra paneb muretsema kirurge ja raskes seisundis haigete põetajaid, kuna sellest chakrast sõltub kas inimene jääb elama või ei jää.

Inimesel, kellel on aktiivne eetermuladhara, on tohutu elutahe. Sellised inimesed jäävad elama kõige raskemates elutingimustes. Antarktikas ja kõrgmägedes. Elu tavalistes tingimuste on neile mage. Kui chakra on tugevalt kahjustatud, võib inimene olla sadist või piinaja, kes toitub teiste surmahirmu energiast.

 

FÜÜSILINE KEHA

On esoteerses mõttes väga vähe uuritud. Läbi füüsilise keha materialiseeruvad vahel väga kõrged vibratsioonid.

Füüsilise keha muladhara annab inimesele keha, mis on hästi kohanenud ellujäämiseks rasketes tingimustes.

Naine kelle on tugev füüsiline muladhara on hästi kohanenud lastesünnutuseks. Lapsed, kes töötavad seda chakra poolt läbi, ronivad jooksevad hüppavad nagu Tarzanid. Kaklevad kuni esimese vereni. See on maratonijooksjate, boksijate ja  karatekate chakra.

 

 

Voog. Tee ise koduleht!