Sünne  meelespea ja igati huvitavat lugemist.
Mantra seostub eelkõige ida kultuuri, religioonide, gurude, müstika ja valgustusega, iidsete veeda õpetuste, hinduistlike ja budistlike abivahenditega. Mantra on püha heli, mis võib olla nii tervikfraas, üksik sõna või ainult silp. Tähenduslikkuse annab talle temas sisalduv helivibratsioonide kompleks. Mantrajooga on meditatsioon mantral, kas siis mantravormeli valjul retsitatiivsel kordamisel, laulmisel või sisemisel kujustamisel ilma kuuldava helita.

 

  • Mantrad on energiahelid.

Iga välja öeldud sõna tekitab reaalse füüsilise vibratsiooni. Iga füüsilise vibratsiooniga kaasneb mentaalne kavatsus, millele lisandub ka emotsionaalne värving. Heli on nagu selle kavatsuse kandjalaine, mille peal kavatsus eetris sõidab ning edasi kandub.

  • Mantrad tekitavad mõtteenergia laineid, mis läbivad nii füüsilise keha kui sellele laotuva peenkehade ehk meelevälja süsteemi.

Inimteadvus on nagu teadvusseisundite kollektsioon, mis eksisteerib samaaegselt nii füüsilises tihedas kui ka peenkehades. Igal organil ja isegi igal rakul on oma primitiivne teadvus, mis võimaldab teostada nende ülesandeid ja funktsioone ning osaleda suuremate süsteemide protsessides (reproduktiivne, kardio-vaskulaarne jne.). Organism suhtleb samas ka väliste vibratsioonidega. Nii on inimene müriaadide vibratsioonide sees mistahes aja hetkedel. Vibratsioonid sisenevad, läbivad ja väljuvad organismist.

Mantral on toime korrastada ja kaasa haarata resonantsi väiksemaid alateadlikke ning mitteteadlikke vibratsioone ja nii häälestub kogu organism mantra vibratsioonidele, mis tagab mantrasse sisestatud kõrgemad vibratsioonisagedused. Organismis toimub suur muutus, väli muutub koherentseks.

  • Mantrad on sisemise väe abivahendid ja abivahendid selle väe saavutamiseks. Reis mantrast meele tavakütketest vabadusse on põnev. Meel avardub, sügavneb ja laieneb ning ühineb kosmilise kogemusega. Sellel teekonnal saab meel kogema nähtumuste ja nähtuste vibratsioonilist loomust. See kogemuslik teadmine iseenesest on suur jõud.
  • Mantratel on vaid ligikaudne tähendus. Kuigi mantratel on olemas suunatud tähendusväli, mis on tekkinud sarnaste kogemuste tulemusel, on ainsaks tõeliseks definitsiooniks vaid tunnetuslik kogemus, mida mantra tekitab lausujas.
  • Mantrad on läbi tunnetatud ja testitud nende algsete esiletoojate ja kasutajate poolt. Iga mantra on seotud ajaloolise isiku või pühakuga, kes on kord planeedil elanud. Mantra on inimese läbi kuuldavaks saanud, kuigi vaimust inspireeritud, intuitsiooni kaudu meditatsioonis kinni püütud. Mantra vibratsioonid antakse edasi suulisel teel.
  • Mantra annab elujõudu. Mantras vibreeriv elujõud kandub üle ühelt indiviidilt teisele.
  • Mantrad vaigistavad mõistust ja avavad ukse meelevälja kollektiivsele alateadvusele ja üliteadvusele.

 

 

Sõna mantra pärineb sanskriti keelest. Man tähendab intelligentsi, meelt, mõtlemist ja tunnetust, inimest; tram’i  vasteks on tiivad ning see sõna viitab ka kaitsvatele ja abistavavatele jõududele. Nii võiks mantrat tõlgendada: Man-tram sirutab oma tiivad üle mõtlemise ja tunnetamise, üle inimese ja inimliku, kaitseb meid piirangulise ego eest. Kõik tõlgendused on aga kaudsed.

 

Saksa päritolu budistlik laama Anagarika Govinda nimetab mantraid “mentaalseteks abivahenditeks, mõistuse, meele abivahenditeks.”

 

Mantrad tekivad mantrahelist – sanskriti keeles bidžam (bijam), mis tõlkes tähendab seemet. Mantrad kannavad endas üksolemise, ühtsuse, ühe väge ja arusaamist. Nad on üheks saamise, ühe ja üksolemise tunnetamise abilised. Bidžam – seeme, kasvamine, mis on ka Brahma kui Jumala ja Brahmani kui kosmilise universaalse printsiibi allikaks. Näiteks on külluse printsiibi seemnesilbiks šrim. Kui lausuda seda silpi sada korda, tõuseb lausuja potentsiaal akumuleerida küllust. Kui seda lausuda tuhat või tuhandeid kordi, on tulemus samavõrd suurem.

 

Govinda räägib mantrast kui alghelist ja arhetüüpilisest sõnasümbolist”. Mantra sõnakujud on eel-lingvistilised. Nad on “alghelid, mis vaigistavad emotsioone”. Seemnetest ja mantratest on välja kasvanud inimkõnekeel (keeled).

 

Üle maailma lauldavamaks, ühtlasi lihtsamaiks ja tuntumaiks mantratest on OM. Nii Kašmiiri kui Šveitsi mägedes, Colorado ja Põhja-India väljadel kõlab see inspireeriv helivibratsioon elavalt ja valgustavalt.  Tiibeti mungad toovad selle esile südame põhjast, sügavaimatest sügavustest, mida inimkõrv suudab eristada. See võib tunduda Lääne inimese kõrvale ja mõistusele müstikana. Kui tekitada heli instrumendi keelel, siis ei vibreeri mitte ainult tervikkeel, vaid ka pool keelest, mis annab oktaavis kaasavõnkuva ülemheli, kaks kolmandikku keelest, mis annab viienda kaasavõnkuva ülemheli, kolm neljandikku keelest, mis annab kahe oktaavi kõrgusel kaasavõnkuva ülemheli, neli viiendikku keelest, mis annab kolmandas kaasavõnkuva ülemheli jne.. Kaasa heliseb kogu helispekter, kogu ülemtoonide skaala, mis on ainus loomulik skaala, tõeline üks, tervik. Iga noot sisaldab kõiki teisi. Paralleeliks võiks tuua India mütoloogiast jumal Indra pärli, mis ei ole küll suurem kui teised pärlid, aga sisaldab endas kogu maailma kõiki pärleid. Kaasaegse kvantfüüsika keeles väljendatuna kõlaks see umbes nii: ühes elektronis sisalduvad sündmused sisaldavad kõiki molekulaarseid sündmusi maailmas.

 

Ülemtoonidel baseeruv ühehäälne polüfooniline laul on Mongoolia, Tuva religioosse traditsiooni oluliseks osaks ja šamaanide pärusmaa, iidne laulutraditsioon. Vahetuid jälgi sellest on ka lõuna-ameerika indiaanlaste, Sardiinia saare, Bulgaaria, aafrika hõimu religioosse ja rahvalaulu traditsioonis. Lisaks imelisele inimhäälele on inimkonna kultuuritraditsioonis rohkesti ülemhelisid rikkalikult esiletoovaid instrumente, nagu sitar, harf, sarod, vina, surbahar, šenai, nagesšvaram, kelti harf, didžeriduu jne.

 

OM-i  - püha heli -  kohta on kirjutatud järgmist:

 

Tantristlikes budistlikes ürikutes on nimetatud OM-i kui kõige võimsamat heli. Tema vägi üksi võib viia pühendunu täisvalgusesse.

 

Upanišadides on öeldud, et kes iganes laulab seda mantrat, seda püha heli, 35 miljonit korda, vabaneb oma karmast ja kõikidest oma meeleplekkidest. See mantra vabastab kõigist sidemetest ja ta jõuab absoluutse vabaduse seisundisse.

 

India ja tiibeti targad ning Šri Lanka mungad on leidnud, et kui surelike jaoks on olemas üldse kuuldavat heli, mis voolab välja algsest helilättest, siis on selleks heliks püha heli OM.

 

Upanišadides on kirjas:

Kõigi olendite olemuseks on maa,

maa olemuseks on vesi,

vee olemuseks on taimed,

taimede olemuseks on inimene,

inimese olemuseks on kõne,

kõne olemuseks on püha teadmine,

püha teadmise olemuseks on sõna ja heli,

sõna ja heli olemuseks on OM.

 

Jumal Brahmat on kirjeldatud järgnevalt: Sa oled pühitsetud nimi Svaha, sa oled elu vägi, sa oled püha nimi Vašat, heli oma essentsis, olemuses. Sa oled igavesti üks, sinu olemuseks on surematuse kolmekordne püha silp Om, sa oled määratletud ajaga, mis järgneb silbi Om vaikusekajas, igavene üks, keda ei saa väljendada erinevuste kaudu.

 

Swami Sivananda Sarasvati on edasi andnud veedade metafoori:

“OM on vibu, mõistus on nool, Jumal ehk Brahma on märklaud… Tulista märklauda!”

ja lisab:

“OM on hinge sisemine muusika…

Saa endaks läbi OM-i.

Mõtle alati OM-ile.

Laula OM-i.

Korda OM-i.

Praktiseeri, harjuta OM-i.

Mediteeri OM-il.

Astu OM-i laeva.

Purjeta selles turvaliselt…

Ja turvaliselt randu Igavese Brahma imepärases linnas.”

 

OM ilmutub läbi hingamise ehk väljahingamise. OM on üks neljast ülimast mantra seemnesilbist. Lisaks on veel AH, HUM, HRIH. Need põhinevad 4-l põhilisel sanskrtiti vokaalil o, a, u, i, mis vastavad kosmilise printsiibi neljale kardinaalsele suunale ja liikumisele:

1)      ringliikumine, sulatav liikumine (spiraalne ringliikumine)

2)      horisontaalne liikumine

3)      allasuunaline liikumine

4)      ülessuunaline likumine

 

OM  on inimsüdame tõususuund universaalsete printsiipide ja korra mõistmiseks, OM-il mediteerides avab mediteerija end avaruse suunas ja muutub sama avaraks kui universum. OM on kui käte avamine kallistuseks, süleluseks, embuseks, kui enese avamine, et teha ruumi lõpmatule valgusele.

 

HUM on jumaliku energia laskumine inimsüdame sügavustesse.

 

AH on ime, imelise väljendus ja vahetu teadmine, kiitus, austusavaldus, aga ka valukarje ning nutt ja armastuse heli.

 

HRIH  on tuleleegi loomus, ta on soe, intensiivne; mediteerides süütab mediteerija endas põlema ülespoole väreleva ja püüdleva inspiratsiooni ning pühendumise leegi.

 

Isiklik ehk personaalne mantra on mantra, mille pühendunu annab edasi pühendunule, õpetaja õpilasele suulises traditsioonis. Selle eesmärgiks on saavutada vibratsiooniline sarnasus mantraga. Mediteerija võib praktiseerida seda aastaid, nii valjult kui ka mõttes, kuni ilmutub ülesanne või uus õpetaja.

 

Üks universaalsemaid fraasmantraid hinduismis ja budismis on OM MANI PADME HUM, mis tõlkes võiks ligilähedaslt kõlada “Au pühale aardele lootoses!”, “Au sellele, kes on püha aare lootoses!”. Lootoslill on Ida vaimusümboliks olnud läbi aegade.

 

Govinda on kirjutanud mantrate kohta: “Nii nagu kirja pandud muusikahelid ei anna edasi kuuldu või esitatud muusika emotsionaalset ja vaimset mõju, nii ka mantra helisümbol kirjatähena ja tema intellektuaalne analüüs ei anna edasi pühendunu kogemust ja mantra süvatoimet, mida ta kutsub esile kestvas praktilises teostuses.”

 

Zenbudismi kõige kasutatavam mantra on MU, mille ligikaudne tähendus on “mitte-miski”. See märgib seisundit, mis on pühendunu eesmärgiks, kolmandadimensioonilises ruumajast välja jõudmine, duaalsuse ületamine, vaikus, tühjus, et seda täita uue olemisega, uue teadmisega ja uue tunnetusega. Zenbudismi üks olulisemaid õpetusmeetodeid on KOAN ehk püha lausumine, sentens, mis on oma kokkupanekus tavaloogikale absurdne. Sellele mediteerimine avab inimmõistuses uued vaimsed ja mentaalsed dimensioonid ja aitab ületada kolmemõõtmelise ruum-aja piirdeid,    milles inimene oma arengulise vaimse kasvamise teekonnal asub. Toredat mantra ja koani ühendust võime kogeda järgmises näites:

 

Õpilane küsis meister Joshu’lt: Kas koeral on budaloomus?

Roshi vastas: MU.

 

Üks võimalik lahtiseletus võiks kõlada järgmiselt: “Ära muretse metafüüsika pärast! Ära muretse nende nähtuste ja asjade pärast, mis pole sinu asi praeguses arengutingimuses!”

 

Zeni õpetajad reeglina ei vasta kolmanda dimensiooni välistele küsimustele, ei anna tähendusi sellele, mis on nähtamatu, kuulmatu, vaid lasevad õpilastel ise kogeda seda nähtamatut ja kuulmatut ning leida oma arusaamisele vastavad vastused.

 

Veel mõned  eredad näited:

 

Õpilane küsib meistrilt: Kuhu me läheme pärast surma?

Õpetaja vastab: “Vabandust! Üks moment! Ma pean korraks tualetti minema.”

*

Küsimus: Nimeta ühehingetõümbega 10 käsku või 5 moraaliprintsiipi!

Vastus: Täna on ilus ilm.

*

Õpilane küsib rošilt (õpetajalt): “Kuidas peaksin ma korralikult kuulama?”

Roshi vastab: “Mitte oma kõrvadega.”

Õpilane palub selgitust, mispeale roši vastab: „ Kas sa kuuled nüüd?”

 

9.sajandi zeni munk Tozan kirjutas:

Las su silmad püüavad heli

Siis sa mõistad lõplikult…

 

See võiks kõlada ka nii:

Las su kõrvad püüavad värvi,

Siis sa mõistad lõplikult.

 

Islami müstikute traditsioonis sufismis nimetatakse mantrat wazijah-ks. Sufism sai alguse umbes 10 saj. e.m.a. Pärsias. Kõik suured Pärsia poeedid ja muusikud on olnud sufid (Jelaluddin Rumi, Hafiz, Farid al-Din Attar jt.). Sufisid eristab islami traditsioonist ülim sallivus ja armastus kõikide elusolendite suhtes. Sufid palvetavad nii mošeedes kui kristlikes templites, kirikutes, sünagoogides ja hinduistlikes templites. Nende uskumuses on kõikidel inimestel üks ühine Jumal. Sufism on kujunenud zoroastrismi, hindi filosoofia ja brahmanismi ning kristliku müstika põhjal ja mõjutusel. Sufisid iseloomustab väga kõrgelt arenenud heli- ja muusikatunnetus. Muusikat ja helivibratsiooni nimetavad nad ghiza-I-suh, mis tähendab hingetoitu.

 

Kuulus Põhja-India sufi Hazrat Inayat Khan väljendab heli muutumist mantraks, sõnaks, muusikaks, poeesiaks järgneva mehhanismi kaudu. “Kui me uurime hingamisteadust, siis esimene asi, mida märkame, on see, et hingamine on kuuldav. See on iseenesest sõna s.t. et see, mida me nimetame sõnaks, on hingamise väljahääldatud lausumine, millele annavad kuju suu ja keel. Suu ja kõri kaudu saab hingus hääleks ja seepärast on sõna algtingimuseks hingamine.

 

Kui ütleme, et alguses oli hingus, siis tähendab see sama, mis alguses oli sõna, nagu on väljendatud Johhanese evangeeliumis (Joh.1:1,3).

“1. Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.

  3. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud…”

 

Niisiis on elu esimeseks märgiks kuuldav väljendus ehk heli, mis on ka sõna. Ka India veedade filosoofia annab helile ja sõnale esmase sünniõiguse. Kõik India joogid ja nägijad on läbi aegade austanud sõna-Jumalat või heli-Jumalat. Kõik okultsed ja müstilised praktikad baseeruvad sõna ja heli teadmisele… On olemas sõnad, mis helisevad südames ja on olemas sõnad, mis helisevad peas. Ja on olemas sõnu, mis helisevad terves kehas.”

 

Vilayat Inayat Khan lisab: “Tööta heliga niikaua, kuni oled absoluutselt vaimustuses, et oled saanud esile tuua just sellise heli ja mis näitab sulle, et oled just see instrument, mille läbi mängib jumalik pillimängija, kes puhub oma maagilise silbi heliseva sosina läbi sinu… Kasuta ülemtoonide skaalat nagu Jakobi redelit sisemisse taevasse ronimiseks. Jakobi redel on nagu kajade kaja kuulamine… Muutu puhtaks vibratsiooniks väljaspool ruumi. Kuna häälepaelad genereerivad heli universumi vibratsioonivõrgustikku ja neil on võime häälestuda ühtseks üheks, siis seetõttu ühendavad nad ühe kosmilise sümfooniasse. Füüsilise heli kordamine tagab heli pidevuse, vibratsiooni kandva laine eetris mõnda energiat üles ehitades esile tuues…”

 

Me elame samaaegselt mitmeplaaniliselt. Juudi traditsiooni sõnum taevasfääride kohta “Heikhaloth” annab teada: “Iga kord, kui uus hing laskub manifesteerunud maailma ookeani, genereerib ta vibratsiooni, mis suhtleb kogu kosmilise ookeaniga…Iga olend on kristallisatsioon selle vibratsioonisümfoonia  osana. Nõnda oleme me nagu helid, mis on kivistunud tahkes aines, mis jätkab määratlemata oma helinat selles aines: ja sõna sai lihaks ja sõna sai lihaks ja sõna sai lihaks ja … nii lõputult. On vaja taotleda puhast vibratsiooni ja  kasvada läbi polaarse teise külje kaudu.”

 

Tantristlikus traditsioonis on mantratel väga oluline koht seksuaalsuse ülekandel mentaalsesse ja vaimsetesse sfääridesse (tantra – ühendav, lõputu niit). Tantrad on dialoogid  Jumalus Šiva, kõrgema meheliku väe personifikatsiooni ja tema partneri Šakti, kõrgema naiseliku väe personifikatsiooni vahel.

 

Tantristlikus traditsioonis on kolme tüüpi mantraid:

1)      Kujustamismantrad, mis avardavad sensitiivsust. Nende mantrate abil võib kujustusobjekt muutuda nii intensiivseks ja võimsaks, et ilmutub koheselt vaid ainult mõttes esilekerkimisel.

2)      Enesekontrolli mantrad, mida kasutatakse enesedistsipliiniks ja orgasmi viivitamiseks seksuaalses ühinemises. Seksuaalsuhtes viiakse kehad niisugusesse ekstaasi, et need upuvad unesarnasesse seisundisse, kus viibitakse tunde orgasmi piiril. Kõige keerulisem ja raskem tantristlik tehnika on selline, mis jõuab lähemale ja lähemale orgasmile, kuid jääb sellesse punkti mantra kontrolli abil tegelikku orgasmi vältides. Tantristlikus keeles nimetatakse seda “laskumiseks ookeani sügavustesse märjaks saamata” või “tiigri seljas ratsutamine kukkumata isegi kõige metsikumate hüpete puhul” või  maandumata lendamiseks või ka lohe lennutamiseks.

3)      Kanaldamismantrad transformeerivad seksuaaljõudu vaimsesse ja mentaalsesse sfääri armastuse läbi, luues liituniversumi. Kanaldamistehnikad võimaldavad tõsta seksuaalteadvust sfääridesse, kus see sulandub kosmiliseks teadvuseks, kuhu teisiti jõuda saab vaid meditatsiooni kaudu.

Muusikute seas on levinud Niširen Šošu budismist pärinev mantra NAM MJOHO RENDŽE KJO, mis ligikaudselt tähendab lõvi urisemist, möiret.

Nam – füüsiline ja mentaalne jõud

Mjoho – järgnevuse seadus

Rendže – eriti haruldane lootoslill

Kjo – heli, keel, hääl, sutra, vibratsioon.

Vastavalt 13. saj. Jaapani preester Nitširen Daišonin’ile sisaldub nende nelja sõna ühises embuses kogu Lootossuutra 8 köite 28 peatükki.

 

 

Juudikristlikus traditsioonis eksisteerib Jumala Sõna mantriline jõu teadmine mitte ainult Loomisraamatus (gen 1:3) ja Johannese evangeeliumis (Joh. 1:1), vaid  Püha Sõna on kogu Pühakirja aluseks. Seepärast ongi pühakiri Jumala Sõna. Nii budistlikus, hinduistlikus kui ka katoliiklikus traditsioonis kasutatakse palvehelmeid palvete, mantrate kordamisel hetkelise füüsilise toetuspunktina. Nende jaoks, kes palvetavad pidevalt, muutub palve mantraks.

 

Mantram ja wazifah on algheli sümbolid. Kuna maailm on heli ja see heli, mis on maailm, on ratsionaalselt saavutamatu ning mõistetamatu surelikele olenditele, siis kasutatakse inimlikus reaalsuses arusaadavaks tegemiseks ja väljendamiseks peegeldusi, sümboleid, paraboole, metafoore.

 

Nii on igasugune muusika algse heli variatsioon. Tiibeti surnute raamatus antakse teada, et lahkuja kuuleb oma teadvuse üleminekul surma ja taassünni vahelistes seisundites “loendamatute erinevate muusikainstrumentide helisid, mis täidavad kogu maailma, kõik  maailmasüsteemid (universumid) muusikaga ja on põhjuseks nende vibreerimisele, värelusele, võnkumisele. Need helid on nii võimsad ja väelised, et füüsilises maailmas kuulduna tekitaksid nad ajurabanduse.”

 

Upanišadides nimetatakse algheli šabda brahman-iks, Brahmaheliks, kosmiliseks heliks, mille vägi on kõikides sõnades ja mis väljendavad olemuslikku. India muusikute ja pühendunute jaoks on algheliks nadabrahman, brahma heli, maailma heli, jumala heli. Selleks, et seda heli mõista, on vaja ennast treenida selle heli kaudu. Sufid nimetavad algheli saute surmad – toon, mis täidab kosmost. Hazrat Inayat Khan kirjutab: “See heli on kogu manifestatsiooni allikas. Helimüsteeriumi teadja teab ja tunneb kogu universumi müsteeriumi.”

 

Ka juudi ja kristlikus usutraditsioonis kasutatakse mantraid AMEN, ALLELUIA, HALLELUUJA, HOSANNA, KIRIE ELEISON, KODOIŠ KODOIŠ ADONAI SEBAOTH, DONA NOBIS PACEM jne.

 

Mantrajoogas kasutatakse 108-lülilisi palvehelmeid või piiritletakse aeg 5-20 minutit spetsiaalselt mantralaulmiseks. Harjutatakse iga päev. Ühte mantrat soovitatakse ülesehitava kavatsusega harjutada 40 päeva järjest, hoides ja süvendades oma kavatsust,  kasvades vibratsioonides vajalikule tasandile. Mantra on kui palve Jumalale. Paluda võid ka mantra praktiseerimiseks ja kavatsuse avaldumiseks õnnistust. Mantra praktiseerijate seas on kujunenud uskumus, et kusagil 33., 35. või 40.päeval toimub mingi väga üllatav muutus... Proovi!

 

LEVINUMAID MANTRAID:

 

OM GUM GANAPATAJEI NAMAHA

Hinduistlikus traditsioonis kasutusel kui väga mõjus mantra igasuguste, nii sisemiste kui väliste, vaimsete kui füüsiliste, takistuste äratundmiseks ja puhastamiseks, oma teelt kõrvaldamiseks. Seemnesilm GUM.

 

OM ŠRIM MAHALAKŠMIJEI NAMAHA

Kasutusel õitsengu ja külluse taotlusel, samuti õigete sõpradega kohutmiseks, tülide ja arusaamatuste lahendamiseks. Tervise probleemide mahendamiseks. Missugust rikkust soovid oma ellu kutsuda? Seemnesilp ŠRIM.

 

OM DUM DURGAJEI NAMAHA

Durga on Jumaliku Kaitsja,  naisenergia printsiip. Kujutatakse lõvi või tiigri seljas ratsutamas. Durgal on 100 kätt erinevate purustavate vahenditega, kuid nägu on rahulik ja kaunis. Toetab siirast tõe ja selguse otsimist ning kaitsetnegatiivsete ilmingute eest. Positiivsena on see naisenergia ilmutamas ekstaasi ja ilu sadu vorme, negatiivsena aga on ta hävitusjõud suurem kui KALIL. Seemnesil DUM.

 

OM EIM SARASVATJEI NAMAHA

Sarasvati on vaimsuse ja kunstiloome jumalanna (Brahma kaaslanna) vina muusikainstrumendiga ühes käes, teises palvehelmed. Kasutakse keskendumiseks vaimsete teadmiste, vaimse tarkuse, kunstivõimetes avanemisele ja arenemisele.

 

OM NAMAH ŠHIVAJA

Vaimse arengu mantra. Siddha jooga tee alustamise mantra.

 

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

Kasutatakse täiuslikuma tarkuse, jumaliku, universaalse, kosmilise tõe mõistmiseks, selle ainelise kolmemõõtmelise maailma illusoorse reaalsuse ja näivuse läbinägemise osavuse kasvatamiseks ning nende Pühade austamiseks, kes on illusiooni täielikult mõistnud ja selle reaalsuse kaldad-piirid ületanud.

 

NAM MJOHO RENGE KJO 

Nitširen budismis kasutatav mantra ülima tarkuse ja hüve mõistmiseks, samuti loovuse avardamiseks ja kasvatamiseks, avatuse suurendamiseks, selles mantras sisalduvat kõik Lootossuutra tarkuse ivad.

 

 

 

Voog. Tee ise koduleht!