Sünne  meelespea ja igati huvitavat lugemist.


Nagu on kirjutatud raamatus „Vaimne resonants”, teame me, et meie

rakud talletavad mälestusi ja emotsioone ning toimivad nagu isiklikud

sisemised salvestusruumid. Teame ka, et iga rakk koosneb aatomitest, mis

99,99% koosnevad tühjusest. Me teame, et see tühjus on tegelikult puhas

jumalik teadvus, mis on tavateaduse mõõtmisvahenditele hoomamatu,

kuna meie sisemise jumalikkuse vägi resoneerub nii peenel sagedusel, et

seda on võimatu tavameetoditega avastada. Selle arutelu jaoks nimetan

ma kõiki aatomeid täitva jumaliku teadvuse rütmi meie sisemiseks klassikalise

muusika raadiojaamaks.

 

Olen samuti jõudnud mõistmiseni, et mida rohkem on meie rakud täidetud

elu emotsionaalsete ja mentaalsete mürkidega, seda nõrgem on igas

rakus jumalik või klassikaline rütm. Kuid see, kui hästi on meil võimalik

ainult praanast toidetud saada, sõltub täielikult jumaliku pulsi tugevusest

igas rakus. Selle arutluse jaoks võrdleksin samuti meie mineviku emotsionaalsetest kogemustest ja elu negatiivsetest mentaalsest tajumisest tingitud rakkude toksilisust meie sisemise heavy metal raadiojaamaga.

Nüüd kujutlege kahte kõrvutiseisvat sisselülitatud raadiot, millest üks

on häälestatud klassikalise muusika kanalile – meie jumalikule pulsile, ja

teine raskeroki kanalile – meie kollektiivsele mälumustrile. Oletame, et

suurimale helitugevusele vastab 10. Kui klassikaline muusika mängib 1 või

2 peal ja heavy metal helitugevusel 9, siis päris kindlasti lõpetame tavapärases haiguste, hävingu ja surmaga piirnevas inimvõimete alas. Kui aga need numbrid on vastupidised ja klassikalise muusika jumaliku rütmi hääletugevus

on 7–9 ning toksilise raskeroki kanali helitugevus on 1–3, siis kujuneb

mäng ja meie elukogemus hoopis teistsuguseks. Suhe 9 ja 1, kus domineerib

klassikaline heli, võimaldab teise ja kolmanda tasandi jumalikku toitumist

palju hõlpsamalt. Seega, meie ülesanne on tühjendada rakud mürgisest

materjalist või muundada see heavy metal materjal sageduselt puhtamaks.

Seda saame teha järgmiste meetodite abil. Üks neist on iga raku violetse

valgusega üleujutamine (vt ptk 6, tehnika nr 12); teine on rakkude mittevajalikest jääkainetest puhastamine, vabastades end nii karmavõlgadest kui ka meid enam mittetoetavatest energeetilistest mõjudest.

 

Ja seda on võimalik teha andestades.

 

Teadlik metafüüsik saab aru, et ühel tasandil on kõik täiuslik, pole

olemas ei õiget ega valet, et kõik toimuv tuleb meid õpetama ning aitab

meil areneda ja kasvada. Ometi ei ole me kogu aeg nii teadlikud olnud ja

seetõttu hoiame oma rakumälus elude jooksul talletatud haavumisi, viha,

hukkamõistu ja negatiivset laengut kandvaid energiaid.

 

See võtab meie rakkudes ruumi ja hoiab heavy metal raadiojaama valjema kui tervisliku heli ning summutab rohkem toitvad klassikalised rütmid. Siit tulenevalt, kui me rakendame allpoolkirjeldatud tehnikat nr 23 ja seejärel ujutame rakud

üle violetse valgusega, sätime hääletugevuse taas enam toetavasse mustrisse, et rakkudel oleks võimalik kurnamise asemel rohkem toidetud olla.

 

Ma soovitan selle meditatsiooni salvestamist, et võimaldada iseenda häälel

end juhatada. Kui asi on lõpule viidud, on seda võimalik tunnetada. Kui seda

meditatsiooni teha siiralt ja keskendunult, on seda vaja teha vaid üks kord.

 

* Sea end mugavasti istuma ja keskendumiseks ning meele vaigistamiseks

häälesta end sügava, peene, ühendatud hingamisega.

 

* Järgnevalt küsi endalt, kas sa oled valmis olema vaba? Oled sa valmis

andestama ja saama andestatud kogu valu, mida sa iganes oled põhjustanud või kogenud? Kui jah, siis jätka.

 

* Kujutle, et sisemisel tasandil ümbritsevad sind nüüd perekond, sõbrad ja kolleegid, kellega sul on ükskõik milline mittetoetav energeetiline tasakaalutus. Kujutle, et sina oled nende inimeste ringi keskel.

 

* Kujutle nüüd, et nende praeguse elu inimeste ümber moodustub uus ring ja seal näed, kes nad olid sinu jaoks sinu eelmises elus.

 

* Kujutle nende ümber moodustumas veel ühte ringi, milles on kõik needsamad olendid sinu üleeelmisest elust.

 

* Kujutle, kuidas sinu ümber moodustuvad üha uued olendite ringid, mis kõik esindavad möödunud aegu, mida kogesid Egiptuses ja Atlantises, võib-olla isegi kauge Lemuuriani välja.

 

* Kujutle uute ja uute ringide moodustumist, kuni päris esmakordse kehastumiseni Maal, mil alustasid teiste olenditega energiavahetust. Kujutle, et sa oled ratta keskel ja et iga sinust kiirtena väljuv olendite rida moodustab ajas tagasi selle ratta kodara.

 

* Tee kolm sügavat hingetõmmet. Hinga sügavalt, peenelt ja võrdselt

läbi ninasõõrmete.

 

* Lahkugem nüüd planeedilt Maa ja võtkem ette puhastamine ja

vabastamine galaktilisel ja mõõtmetevahelisel tasandil.

 

* Kujutle nüüd üha uusi ringe nende olendite ringide ümber moodustumas,

kellega sul on mingi mittetoetav karmaline tasakaalutus. Nendes uutes ringides on olendid, kellega sa oled suhelnud eludes Siiriusel, Plejaadidel, Orionil, Arktuuriusel ja teistes tähesüsteemides.

 

* Kujutle jätkuvalt, kuidas siseplaanides moodustub sinu ümber

nüüd ring ringi järel neist olenditest, kellega oled suhelnud ja kaasloonud

mingit tüüpi energeetilist tasakaalutust, kuni selle ajani tagasi, mil sa algselt teistest eraldatust tundma hakkasid.

 

* Hinga sügavalt.

 

* Võib-olla oled sa enamiku neist tasakaalutustest puhastanud ja nii

ei olegi neis ringides sinu ümber palju olendeid. Või on neid tuhandeid

– lase oma intuitsioonil end juhtida, usalda, et õiged olendid tulevad vabanema.

 

* Kujutle nüüd uusi olendeid neisse ringidesse sisenemas, neid, kellega

sa ei ole veel selles elus ühendatud, kuid kellel on tulevikus karmavõlgade

loodud tasakaalutu energia ja magnetilise tõmbe tõttu määratud sinuga kohtuda.

 

* Nüüd kujutle puhast valgust läbi oma kroontšakra voolamas nagu

eelnevates meditatsioonides ja et kogu sinu olemus on nüüd selle

valgusega täidetud.

 

* Kujutle nüüd oma südant avanemas ja roosat eheda armastuse kiirt

enda südamest kõikide sind ümbritsevate olendite südametesse

kiirgamas.

 

* Kujutle, et ka nemad on valmis nendest sidemetest vabanema.

Nende südamed avanevad ja imavad seda armastust ning on karma

vabastamiseks valmis ja avatud.

 

* Tee sügav, sügav hingetõmme.

 

* Kujutle, kuidas sinu südamest voolab armastust nendesse ja ütle

siiralt: „Selle armastusega ma tänan teid! Tänan teid kõikide meie kogemuste eest, kõikide meie hoolte ja rõõmude eest, kõikide meie

kannatuste eest, kogu meie valu eest, kõige eest, mida oleme läbi

aegade koos kogenud. Ma tänan teid teades, et kõik need suhted

on võimaldanud mul kasvada, saada targemaks ja saada selleks,

kes ma olen täna. Tänan teid! Tänan teid! Tänan teid!”

 

* Järgnevalt kujutle, et sinu südamest väljavoolav valguskiir muudab

värvi ja muutub võimsaks, tervendavaks roheliseks valguskiireks. Su süda on nagu tuletorn, mis kiirgab võimsaid rohelisi tervendava valguse kiiri, mida sinu ümber olevad olendid soovi korral imavad ja sa ütled: „Selle rohelise tervendava valgusega andestan ma nüüd teile kõigile. Selle rohelise tervendava valgusega andestan ma teile kõigile kogu valu, kõik kannatused, viha, möödarääkimised, mis meie vahel kunagi on olnud. Selle rohelise tervendava valgusega ma andestan teile, ma andestan teile, ma andestan

teile.”

 

* Hinga sügavalt.

 

* Nüüd kujutle veel kord, kuidas sinust voolab välja veel rohkem

rohelist tervendavat valgust sind ümbritsevatesse sisemise tasandi

olenditesse ja sa ütled: „Selle rohelise tervendava valgusega palun

ma nüüd teilt siiralt ja alandlikult andeks. Selle rohelise tervendava

valgusega palun ma andeks kõigi mõtete, sõnade või tegude

eest, mis on toonud meie vahele kannatusi või valu või negatiivse

energia tasakaalutusi. Ma palun andestust, ma palun andestust, ma

palun andestust.”

 

* Kutsume nüüd pisut ingellikku abi, et need sidemed ja psüühilised

ahelad, mis meid enam ei teeni, läbi lõigata. Ütle siiralt: „Ma

kutsun välja Peaingel Miikaeli energia ja kogu püha abi, mis praegu

selle vabanemise meditatsiooni jaoks vajalik on.”

 

* Järgnevalt kujutle, et sisemisel tasandil seisab peaingel Miikael sinu

ees ja sa ütled: „Peaingel Miikael, ma palun sul nüüd liikuda läbi

nende ajajoonte ja kasutada oma vägevat vabaduse mõõka, et praegusest

hetkest lasta meid vabaks ning lõigata läbi kõik psüühilised

ja energeetilised sidemed, mis meid enam ei teeni. Ja nii see on!

Ja nii see on! Ja nii see on!”

 

* Kujutle nüüd Peaingel Miikaeli läbi nende olendite ringide orkaani

kombel liikumas, lõigates läbi kõik need kaugetesse aegadesse ulatuvad

sidemed.

 

* Hinga sügavalt!

 

* Kujutle nüüd, et sinu südamest kiirguv valguskiir muudab värvi

muutudes violetseks valguseks.

 

* Kujutle, kuidas see puhas violetne valgus täidab esmalt terve su keha,

voolab sisse sinu kroontšakrast ja kiirgab läbi tšakrate samba kõikidesse

organitesse ja rakkudesse, täites kõik su rakud puhta toitva

violetse energiaga.

 

* Kujutle seda nüüd sinu südamest kõikide sind sisemisel tasandil

ümbritsevate olendite südametesse ja energiakehadesse kiirgamas,

kuni ka nemad on täielikult täitunud selle muundava violetse valguse

väest.

 

* Kui see kiir sinust välja kiirgub, ütled sa täie siirusega: „Selle violetse

valgusega ma andestan, mulle andestatakse! Selle violetse valgusega

ma andestan, mulle andestatakse! Selle violetse valgusega ma

andestan, mulle andestatakse! Selle violetse valgusega olen mina

vaba, teie olete vabad! Selle violetse valgusega, olen mina vaba, teie

olete vabad! Selle violetse valgusega olen mina vaba, teie olete

vabad!”

 

* Nüüd kujutle, et Peaingel Miikael on lõpetanud kõigi sind enam

mitte teenivate psüühiliste sidemete läbi lõikamise. Sa võid märgata,

et sind ühendavad veel mõned sidemed, aga need on positiivsed,

sind toetavad ja armastavad sidemed.

 

* Järgnevalt kujutle, et sinu südamest kiirguv valgus muutub roosaks

ja et su süda kiirgab jälle roosat puhta armastuse valgust kõigi

sind ümbritsevate olendite südametesse ja sa ütled: „Selle armastuse

kiirega ütlen ma jälle aitäh teile! Aitäh teile! Aitäh teile! Ja

selle armastuse kiirega ma palun nüüd, et kõik olendid, kellega

mul on olnud asja läbi kõikide tasandite, kõikide elude ja kõikide

dimensioonide, kohtudes suhtleme otsekohe jumaliku Mina

tasandil, sisemiselt jumalikkuselt sisemisele jumalikkusele, nii et

meie kokkusaamine on kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Selle armastuse

kiirega ma palun ka, et iga olend, keda ma nüüdsest ja tulevikus

kohtan ning kellega on veel karmaenergiat tasakaalustada,

toimub see rõõmu ja kerguse ning armulikkusega. Ja nii see on!

Ja nii see on! Ja nii see on!”

 

* Nüüd lõpuks kujutle end kummardamas kõigi nende sisemise tasandi

olendite ees ja neid sinu ees kummardamas. Kujutle, et te kõik

naeratate, et te kõik olete õnnelikud ja et te kõik olete nüüd vabanenud

kõigist võimalikest karmavõlgadest, sest see andestamise

toiming on teid kõiki magnetiliselt vabastanud.

 

* Hinga sügavalt ja kujutle nüüd puhast armastust oma südametšakrasse

voolamas ja lõpetuseks keskendu mõneks hetkeks armastuse

hingamise meditatsioonile.

 

* Tänades Peaingel Miikaeli abi eest, annad lubaduse kohelda alati

kõiki olendeid armastuse ja austuse ja lugupidamisega.

See meditatsioon töötab mitmel erineval tasandil, esmalt klaarib see

ära vanad karmasidemed ja kõrvaldab ka vajaduse paljudeks edasisteks karmavahetusteks.

 

Kui oled tõeliselt andeks andnud ja andeks palunud, kaob

automaatselt andestamatuse tõttu olemas olnud magnetiline tõmme. Pea

siiski meeles, et mõned olulised karmasidemed saavad ellu kutsutud meie

arenemise ja õppimise eesmärgil.

 

Järgmine kasutegur tuleneb sellest, et andestamisega laseme

vabaks palju emotsioone, mis vähendab meie rakke koormava emotsionaalse  saasta ehk niinimetatud heavy metal raadiojaama hääletugevuse miinimumini tehes rohkem rohkem ruumi klassikalise jumaliku muusika levikule ja kuuldavusele. Ehk teisisõnu, jumalikule pulsile jääb lihtsalt rohkem ruumi, et oma Kohalolekut meie sees ilmutada.

 

Selle meetodi edasiarenduseks võib iga päev kujutleda enda ees seismas

ühte oma pereliiget. Võid alustada oma isast, järgmisel päeval jätka emaga,

siis venna või õega, siis eksabikaasaga… kuni oled läbi teinud kõik oma

pereliikmed ja kõik olendid, keda oled kunagi armastanud.

 

Kui kujutled neid enda ees seismas, saada oma südamest välja armastuse

kiir. Sa nagu väljendaksid nendele kõike seda, mida oled tahtnud neile öelda, või neile andestada või  andestust paluda, kuni pole enam midagi öelda. Siis kujutle kuidas nemad omakorda saadavad sulle armastust, öeldes samal ajal kõik, mis neil öelda on. Siis saada neile jälle violetset valgust ja küsi neilt tagasi oma vabadus ja anna ka nemad vabaks, öeldes: „Selle violetse valgusega ma andestan ja mulle andestatakse!” Ütle seda kolm korda ning seejärel kujutle teie vahele roosat kiirt, öeldes: „Selle roosa armastuse valgusega olen mina vaba ja sina oled vaba! Tänan sind!” Ja jällegi ütle seda kolm korda.

 

Mõlemad ülaltoodud tehnikad on võimsad tervendajad, sest

nad muudavad energia voolu kõikides meie suhetes ning teevad

meie rakkudes ruumi klassikalise jumaliku rütmi jaoks, et võiksime

olla toidetud sisemistest reservidest.

Voog. Tee ise koduleht!