Sünne  meelespea ja igati huvitavat lugemist.


ALGUS, LÕPUTU MAAILM, KABBALA
Kabalisti Rav S.P.Bergi shlita Dean of Yeshiva Kol yehudah raamatust “T’filah L’ani For Rosh Hasanah”. Toimetaja tema poeg Rabbi Yehudah Berg Shlita.


ALGUS
Enne kui meie universum sai alguse, enne kui Suur Pauk tekitas kosmose, eksiteeris ainult lõpmatu energia jõud. Selle energia olemus on inimese arusaamisest väljapoole jääv lõpmatu õndsus ja piiritu rõõm. Selle jõu omadus on lõputu jagamine, edastamine ja andmine. Muistsed Kabbalistid kutsusid seda energia jõudu Valguseks. Nii nagu elektripirni valgus levib ja täidab ruumi igat nurka, levib ka Valgus ja täidab igaviku igat nurka. Nii nagu päikesevalgus sisaldab endas kõiki spektri värve, nii sisaldab Valgus endas kõiki rõõmu ja rahulolu “värve”. Selleks, et tõendada oma jagavat loomust, lõi Valgus tohutu vastuvõtja, teise energeetilise jõu, kellele ta võis oma õndsust edastada. Seda vastuvõtjat kutsusid Kabbalistid Anumaks. Sina ja Mina ja kõik inimkonna hinged läbi aegade on selle Anuma osad. Anuma loomus on määratu soov vastu võtta, kogeda. Õndsuse igale liigile ja mõõtmele, mida Valgus väljastab, vastab Anum vastava sooviga kogeda, seda õndsust vastu võtta

LÕPUTU MAAILM
Anuma Loomine sünnitas imelise riigi, mida Kabbalistid kutsusid Lõputuks Maailmaks – lõputuks jagamiseks ja vastu võtmiseks, mis eksisteeris nagu üks ühine tervik. Ühtsuse idee tundub olevat vasturääkiv riigis, kus on kaks erinevat intellekti – jagamine ja soov vastu võtta. Et aidata meil taibata Lõputu Maailma ühtsust pakub Rav Berg meile sellist lihtsat analoogi: oletame, et me nikerdame jääkamaka vaasi kujuliseks ja valame sinna vaasi vett. Jääskulptuurist vaas on analoogiks vastuvõtvale Anuma intellektile. Oma põhiolemuselt on mõlemad vaas ja vesi loodud H²O-st. Üks tegelikkus, üks olemus (H²O), aga kaks erinevat intellekti – jagamine ja vastu võtmine (vesi täitmas vaasi). Anuma Loomine on ainus Looming, mis kunagi on aset leidnud. Mis viib meid järgmiste küllaltki tähtsate küsimusteni:
Miks vaevus meie universum tekkima? Mis oli Suur Pauk, kui ta polnud Loomingu tegelik moment? Kus on Lõputu Maailm? Miks me seda loeme?

PROAKTIIVNE JA REAKTIIVNE LOOMUS
Kui uurime mõlema Valguse ja Anuma omadusi ja loomust, me avastame midagi lihtsat ja siiski erakordset. Valguse loomus jagada on põhjuseks Anuma loomisele, järelikult Valgus on Loomisprotsessi põhjus ja Anum on loomisprotsessi tagajärg. Läheme sellest diskussioonist sammukese edasi sidudes seda meie maailmaga. Sõnad proaktiivne ja reaktiivne kirjeldavad Valguse ja Anuma olemust. Proaktiivne tähendab “põhjustama”, “juhtima” ja “jagama”. Reaktiivne tähendab “olema tagajärg”, “olema juhitud” ja “vastu mõjuma”.  Valgus on loomisprotsessis proaktiivne jõud, Anum on reaktiivne jõud.

ERALDUMISE FAAS
See, et Valgus lõi Anuma, kutsus esile teise faasi Loomisprotsessis: see tekitas loomuste erinevuse – proaktiivne versus reaktiivne jõud, mis omakorda tekitas tohutut eraldust ja kaugust Valguse ja Anuma vahel. Seda sellepärast: meie füüsilises maailmas võivad läheduse ja kauguse mõisted osutada kahele füüsilisele punktile, mis on kas teineteise kõrval (lähedus) või miilide kaugusel (kaugus).
Lõputu Maailma kuningriigi (ruumi) läheduse ja kauguse vastavatele kontseptsiooni-dele pole meie füüsilises maailmas alust. Vaimsuse seisukohalt identsuse, sarnasuse ja samasuse kontseptsioonid tekitavad lähedust. Erisused, erinevused ja vahed tekitavad kaugust ja eraldust.
Selgitame seda ideed igapäevase näitega. Ütleme, et mees ja naine istuvad diivanil teineteise kõrval. Füüsiliselt on nad lähedal. Aga oletame, et nad ei armasta teineteist enam. Oletame, et nad jälestavad üksteist. Neil on mitmete kohutavate abieluaastate jooksul arenenud vastandlikud arvamused, väärtused ja huvid. Kabbalistiliselt on mehe ja naise maailmad eraldi – isegi kui nad on füüsiliselt lähedal.
Loomulikult on tõsi, et kaks inimest, kes jagavad sügavat armastust ja samu unelmaid ja soove võivad olla planeedi vastaskülgedel ja ikka olla lähedal. Nad on lähedal hoolimata nende vahelisest füüsilisest kaugusest.

ERALDATUD MAAILMAD
Valguse ja Anuma loomused on niisiis vastandlikud. Valgus on põhjus, Anum on tagajärg. Valgus on vastutav, Anum on Valguse poolt juhitav. Valgus annab edasi, Anum võtab vastu. Lühidalt Valgus on proaktiivne ja Anum on reaktiivne.
See loomuste erinevus on Valguse ja Anuma vahelise kauguse algpõhjus. Aga nende loomused peavadki olema erinevad: Anum loodi kui vastuvõttev olemus, et Valgus saaks sellega jagada. Ära unusta, et jagamise toiming nõuab soovi vastu võtta. Aga samal ajal see loomuste erinevus – proaktiivne versus reaktiivne tekitab ilmset eraldatust Valguse ja Anuma vahel. Kuigi Anuma Loomise toiming jagamise eesmärgil on see tegevus, mis põhjustas eraldust ei peaks me selle vastuolu pärast muretsema. See Valguse ja Anuma eraldumine kestab siiamaani. Ja tulemus on suurejooneline.

DNA
Kuigi Anum on reaktiivne jõud sündis see Valgusest. Ja niigi nagu laps pärib oma vanemate DNA, päris ka Anum Valguse omadused. Need omadused sisaldavad ka Valguse proaktiivset loomust.
Teine viis mõista seda ideed on jällegi läbi näite veega täidetud jäävaasist: nii nagu jääst nikerdatud vaas on tehtud samast materjalist kui vesi, mis seda täidab (H²O) on Anuma olemus valmistatud samast ainest, mis teda täidab ( Proaktiivne loomus). Vaatamata sellele, et just nii nagu jäävaasi domineeriv loomus on vett vastu võtta, on Anuma domineeriv loomus Valgust vastu võtta. Selles peitubki probleem. See erisus ja loomuse erinevus (jagamine versus vastuvõtmine/proaktiivne versus reaktiivne) on Valguse ja Anuma vahelise eraldumise põhjuseks.

IDENTITEEDI KRIIS
See eraldumine pani meid kui Anumat kaotama oma tõelist identiteeti. Me oleme kaotanud teadmise, et me oleme osa Valgusest, et me oleme osa Jumalast. Seda ideed võiks illustreerida nii: Me oleme nagu mäe küljest murenenud kivi, Oma sügaval olemuses on kivi ja mägi üks. Ainus erinevus nende vahel on see, mis annab osale tema erineva identiteedi – mis on kivi. Me ei kutsu kivi mäeks. Sellest hoolimata, üksnes kivi taasühendamine mäega lubab kivil tunda oma tõelist identiteeti: ta saab mäeks. Pärast seda kui kivi ja mägi on ühinenud, pole nende kahe vahel enam erinevust. Kui te kavatsete eraldada kivi mäest, te vajate lõikeriista. Kabbalistid õpetavad meile, et lõikeriist, mis eraldas Anuma Valgusest oli loomuste erinevus – reaktiivne versus proaktiivne. See juhib meid meie järgmise küsimuseni – küsimus millel oleksid olnud põrmustavad tagajärjed Lõputus Maailmas: Kuidas võib Anum seisatada ja korrastada oma dominantset reaktiivset vastu võtvat loomust väljendamaks oma proaktiivset loomust, ühinedes selle läbi Valgusega?

SUUR PAUK
Selle palveraamatu eesmärgi saavutamiseks ja lihtsuse pärast me peame välja jätma loendamatute õpinguaastatega omandatud ülalmainitud kontseptsioonid ja paljud teised komplektsed arenguastmed, mis sünnitasid meie universumi. Selle asemel me lihtsustame paari järgmist etappi ja avastame eksistentsi selle põhjal, mida me seni oleme arutlenud. Nii kaua kui Anum võtab vastu, tähendab ta reageerimist ja on sellepärast eraldunud Valgusest. Mida võib Anum teha peatamaks seda reaktiivset olukorda? Mis on üks ja ainus proaktiivne liigutus, mida Anum võiks algatada? Vastus: Anum lõpetaks Valguse vastuvõtmise!
Momendil kui Anum lõpetas Valguse vastuvõtmise ei olnud ta enam reaktiivne. Esimene paljudest sammudest oli nüüd Anuma poolt vastu võetud oma proaktiivse loomuse täieliku lahtipäästmise poole. Siis taandas Valgus oma kõrgeima koha ja tekitas tühjaks tehtud ruumi, üksiku pimeduse punkti. Lõpmatus sünnitas piiratuse. Üks Anum purunes siis loendamatuteks kildudeks, kõikides vormides ja suurustes, lõpmatuteks soovideks vastu võtta. Selles peitub kujutletamatute proportsioonidega plahvatuse põhjus – füüsikute poolt kinnitatud ainult mõned aastad tagasi, aga kirjeldatud erakordse täpsusega antiikmüstikute poolt mitu sajandit tagasi: Suur Pauk on meie universumi algus. Pisikese pimeda punkti sees oli purunenud Anum. Kui Valgus jätkas oma kirkuse taandamist, punkt paisus. Purunenud Anuma energia tihenes järk-järgult mateeriaks , vormides lõpuks tähed, galaktikad ja sätendava sinise kalliskivi, mis sai meie koduks: planeet Maa. Et Anumat oma algallikast mitte lõplikult ära lõigata, andis Valgus endast 22 energiajõudu, mis võiksid olla kogu kosmoses loovateks energiajõududeks. Purunenud Anuma killud on kõik mateeria fragmendid ja energia, millest koosneb kogu meie kosmos, aatomitest sebradeni, mikroobidest muusikuteni. Igaüks meist, kõik asjad, esindavad osakest algsest Anumast.

MEIE ELU EESMÄRK
Meie ülesanne selles elumängus on ennast taasühendada lõputu õndsuse jõuga, mis on meie tõeline algallikas ja algus. Me võime täita seda ülesannet oma elu iga päev lihtsalt muutes oma loomust. Sest nagu me õppisime, loomuse sarnasus tähendab lähendust. Iga reaktiivse, enesele keskendunud soovi muundumine proaktiivseks käitumiseks viib meid sammukese oma algallikale lähemale. Teisiti öeldes, iga transformatsiooni aste ühendab meie hinge Lõputu Maailmaga, rajades ühendusliini, läbi mille sobiv hulk õndsust, juhtimist, meelerahu, tervist ja positiivsust voolab meie igapäevasesse ellu. Pole vist vaja öelda, et  tuleb ehitada palju ühendusliine, sest inimloomus on ego kohapealt väga mitmekesine ja rikkalik. Ärielu, isiklikud suhted – meie elu iga ala – me peame ise saama oma õndsuse põhjuseks, mitte üksnes välise olukorra tagajärjeks.

VASTANE
Relvastatud selle teadmisega, me peaksime olema piisavalt motiveeritud, selleks et kiiresti oma loomust muuta. Aga juhuks kui te pole märganud, oma loomuse muutmine pole nii lihtne kui selle muutmise planeerimine. Et meie muutumine oleks paljutähendav, peame me silmitsi seisma vaenlasega, kelle ainus ülesanne on süüdata meie reaktiivset loomust igapäevaelus. Tuues väja meie reaktiivse loomuse, pakub see vastane meile võimaluse väljendada oma vaba tahet. Vaba tahe on põhiline proaktiivne käitumine. Vaba tahe on Valguse sädeme DNA, seega meie tõeline põhituum. Meil on vaba tahe valida mittereageerimist. Palun mitte alahinnata selle viimase väite lihtsust ja võimsust. Valida mittereageerimist on meistrile kõige raskem ülesanne. Meie vastane vajutab meie nuppudele ja katsub valla päästa meie reaktsioone meie elu igal ärkveloleku momendil. Probleem on selles, et me ei võida vastast üksi. Ta on tõesti kohutav vaenlane. Sajandid kannatusi, valu, haigusi ja kaost on tõestanud tema oskusi ja jõudu. Kui sageli me teame, et mingi asi on meile kahjulik ja siiski anname kiusatusele järgi? Kui sageli oleme teadnud, et miski asi on meile kasulik ja siiski viivitanud, ignoreerinud või selle hooletusse jätnud? See võltsintelligents, mis õõnestab, saboteerib meie elusid on meie vastane. Kabbalistid identifitseerisid teda esimestena, nimetasid ja muutsid ta objektiks juba tuhandeid aastaid tagasi. Tema isiksus levis kiiresti kõikidesse maailma religioonidesse. Heebrea keeles kutsutakse teda “Saatan”. Saatan pole mütoloogiline karkater sarvede ja hanguga. Ta on reaktiivne teadvus ja automaatne loomus, mis mõjutab meid kõiki. Iga kord kui me reageerime, liigume me Valgusest kaugemale. Iga kord kui me tõkestame oma reaktsioonid, me liigume Valgusele lähemale. Ma ei öelnud, et oma reaktsioonide peatamine on lihtne. Ei ole. Aga seda selgitust on lihtne mõista.

KUIDAS ELU VÄLJA NÄEB
Meie päevast-päeva eksistents varjab Valgust lihtsalt seepärast, et me elame reaktiivselt, mis on vastasseisund Valguse proaktiivsele eksistentsile. See on reaktiivne käitumine, mis tekitab kogu elu pimeduse ja kaose. Siiski reaktiivne käitumine on ahvatlev. See isegi toodab muljet avaldavat kogust õndsust. See on Saatana põhiline strateegia – ahvatleda meid Naudingu hetkedega. Aga karistuseks oma reaktiivse käitumise eest tuleb maksta kõrget hinda: reaktiivne käitumine toob meile koheselt lühiajalise rahulduse, aga käib alati paaris  pikaajalise segadusega.
Teisest küljest: proaktiivne käitumine toob meile koheselt hetkelise võitluse, pingutuse ja väljakutse kui me lõpetame oma reageerimise, aga ta käib paaris kestva õndsuse ja Valgusega. Probleem on selles: isegi kui me teame, et midagi on meile kahjulik, me ikka reageerime ja tegeleme sellega ikkagi. Samuti kui me teame, et midagi on meile kasulik, me reageerime ja hülgame selle, eelistades negatiivset alternatiivi. Midagi nii lihtsat nagu dieedi säilitamine või harjutuste programm sobib proaktiivse käitumise iseloomustamiseks, mida on nii raske saavutada. Mida me peaksime tegema?

MEIE SALAJANE RELV
See diskussioon juhib meid selle palveraamatu eesmärgi poole. Nagu varem mainitud kasutati kosmose loomiseks ja ülalhoidmiseks 22 jõudu. Need 22 jõudu väljendavad ennast läbi Heebrea alfabeedi vormi ja resonantsi. Heebrea tähestik on jõu instrumentideks. Nende füüsiline vorm ja helifibratsioon esindavad Loomise DNA-taolisi jõude. Erinevad Heebrea tähtede järjestused vabastavad määratul hulgal vaimset energiat, mis annab meile emotsionaalset jõudu ja sisemist tugevust selleks, et peatada meie reaktiivset käitumist. Selle palveraamatu eesmärgiks on vabastada see vaimne energia. Idee, et palveraamatud on mõeldud kiituseks ja tänuks, on ainult Saatana kätetöö. Tema stimuleerib meie reaktiivset teadvust ja juhib meie tähelepanu tõelisest palvejõust kõrvale. Ta rikub meie mõistmist nii, et me kaotame palvete tõelise tähenduse. Ta on tõepoolest leidlik mängija. Et tüürida meie tähelepanu palve, mis on üks relv, millega võib teda hävitada, võimsuselt kõrvale, laseb Saatan meil isegi võita äris ja suhetes – nii kaua kui me võidame kasutades oma reaktiivset käitumist. Ja kuigi me mõtleme, et oleme võitnud, võib ta meilt kõik ära võtta kunas talle iganes meeldib. Meie elu on nagu merelainetel õõtsumine, mis teeb meid veelgi reaktiivsemaks. Mõned aastad on head. Mõned on kohutavad. Saatan võib meile anda edu äris, aga valmistada meile traagilisi kaotusi seoses meie lastega, meie abieludes või meie psüühilises tervises. Kõike seda seni kuni me reageerime välistele oludele. Välised olud jätkavad meie elude üle valitsemist ja me triivime oma allikast kaugemale.
Kui me teenime raha, me oleme õnnelikud. Kui me kaotame raha, me oleme õnnetud. Mõlema näite puhul me ainult reageerime välistele jõududele. Kui keegi solvab meid, me reageerime ja ärritume. Kui me kaotame oma töö. Me reageerime ja hakkame muretsema. Kui keegi teeb meile komplimendi, me reageerime ja tunneme neda üle head meelt. Kui me võidame loteriis, me reageerime ja oleme tohutult erutatud. Aga ühegi nende olukordade puhul pole meil enda käitumise üle kontrolli. Me pole ise kunagi oma õnne põhjuseks. Me üksnes reageerime.
Kui meid tabab tragöödia või eluraskus, pöörduvad paljud meist paanika olukorras palvesse abi paluma. Aga see olukord on samuti reaktiivne. Nüüd loovad isegi meie palved edasist eraldatust meie ja Valguse vahel. Saatanal on briljantne võimas strateegia. Kas pole siis ime, et enamus meie palveid jäävad vastuseta.
Kui paljudel meist on emotsionaalset ja vaimset tugevust püsivalt peatada oma reaktsioone tappes neid juba eos? Kui paljudel meist on vaimset ettenägelikkust näha käesolevast hetkest kaugemale ja mitte ärrituda või sattuda paanikasse kui kerkib üles inetu probleem? Kabbalistide järgi pole kellelgi sellist jõudu. Seepäraast on meil Kabbalah tööriistad. Palve on tingimuslik tegur, mis nõrgendab ja peseb meie loomusest ära reaktiivsed impulsid. Tähed sisendavad meisse sisemist jõudu ja distsipliini. Nad seavad märklauaks Saatana – meie ego – kõigis selle erinevates ilmingutes. Nad võimaldavad meile mõistmise, mis aitab meil kaugemale näha hetkest ja illusioonidest, mida vastane meile maalib. Hetkel kui me peatame oma reageeriva käitumise, oleme me proaktiivsed. Ja siis algab positiivne muutus. Hakkavad juhtuma imed. Iga väike proaktiivne samm, mida me ette võtame, viib meid sammukese Valgusele lähemale. See väike proaktiivne samm annab meile kestva õndsusse sellel ühel konkreetsel alal. Ent alade arv mille poole tuleb pöörduda on väga suur. Me oleme silmitsi sammukestega äris, suhetes vanematega, abikaasadega, sõpradega. Me peame muundama oma reaktiivset loomust oma elu igal alal. Kas pole naljakas? Keegi ei rääkinud sellest tähtsast elueesmärgist siis kui me olime koolis.

MEIE ELU EESMÄRK
Iga inimene selles maailmas on siin, et saavutada seda isiklikku muutumist elu igal alal. Me oleme kõik siin, et eemaldada oma reaktiivset teadvust ja ilmutada oma proaktiivset loomust. Kui piisav osa meist on läbi teinud selle isikliku muutuse, et leida isiklikku õndsust ja samasust Loojaga, siis meie read paisuvad kuni me saame kõik Valgusega üheks. Tuleta meelde – kui kivi on taasliidetud mäega, siis pole ta litsalt enam kivi: ta on mägi. Me saame Valguseks, Loojaks, meie universumi Isandaks. Kas kontseptsioon Jumalaks saamisest on ebatavaline? Jah. Kas see on vastuoluline? Kindlasti! Proaktiivne?Kahtlemata. Sellest hoolimata on Kabbalah avaldanud selle vähetuntud universaalse tõe rohkem kui 4000 aastat tagasi.
Nüüd me tuleme võib-olla kõige tähtsama informatsiooni osa juurde: kõige tähtsam, et sa nüd mõistad palve tõelist tähendust ja fakt, et see teadmine on saanud sinu teadlikkuse osaks aitab sul süüdata Heebrea tähtede võimsust ja panna need palved sinu jaoks tööle viisil, mida sa eales võimalikuks ei pidanud.

SILMAD ON HINGE AKNAD
Paljudel meist pole võib-olla võimet lugeda Heebrea keelt. Kas see tekistus muudab palve ebaefektiivseks? Mitte vähemalgi määral. Targad õpetavad meile, et silmad on hinge aknad. Hing tunneb ära Loomisjõud, mis on väljendatud läbi Heebrea tähtede. Meie alateadvus imab jõudu, mis voolab välja igast sõnast. Kui me visuaalselt uurime Heebrea tähtede kujundeid, millest koosneb iga palve ja õnnistus, me saame kasu igast ühendusest. Toora, kõik palved ja õnnistused Sidduris, on tegelikult kosmilised koodid. Iga sõna kirjanduslik tõlge ei oma tegelikku väärtust. Tõelne kasu peitub müstilises kujus ja tähtede järjekorras, nii nagu sa õpid läbi selle raamatu.
Teades ja mõistes, mida iga õnnistus korda saadab on vaimselt hulga tähtsam kui kirjanduslikku teksti lugedes või haarates (kuigi me esitame iga palve all kirjandusliku tõlke kursiivis).
Juba 3400 aastat on meil kästud retsiteerida palveid lootuses, et Jumal vastab meile. Kahjuks pole 3400 aastat midagi muutnud. Iidsete Kabbalistide järgi on põhjuseks, et me peame teadma sisemist vaimset ilmekust, et aktiveerida palve jõudu. See on väärtuslik teadmine, tähtede visuaalne ühendus ning sinna juurde teie ümber olevate palvetajate häälestumine kindlustab tulemused.
Neile, kes pole lugenud Heebrea keeles on ainult üks eeltingimus : te peate mediteerima, et olete oma kaaspalvetejatega üks ühinenud hing. Ühel õhukesel, nõrgal niidil ei ole võib-olla tugevust tõstmaks üles rasket laegast, mis on täidetud imeliste aaretega. Ent ühenda ja koo palju hapraid niite kokku, ja viimaks moodustate te piisavalt tugeva köie, millega ülesannet täita. Omadest kavatsust olla ühinenud kõikide nendega, kes loevad Heebrea keelt, veendu, et me saame igast palvest kasu. Siis kui me teame, et ei ole füüsilisi piire, teab Valgus, et pole füüsilisi piire.
Ühe katuse all, ühes toas, nagu üks inimene, nagu üks hing, me võime luua ühenduse, mis mõjutab meie elusid viisil, mida me kunagi poleks osanud ette kujutada.
Voog. Tee ise koduleht!